Zondag 3 april. Training pool vluchtelingenkinderen onder regie van twéé kandidaten Kinderombudsman

Dat de training voor de NVO/NIP pool van professionals die pedagogische rapportages gaan maken over uitgeprocedeerde vluchtelingenkinderen onder regie van één kandidaat Ombudsman (vrouw) plaats zou vinden, was al bijzonder. Maar het was onder regie van twee kandidaten! En los daarvan waren we als beroepsverenigingen geïmponeerd door uw betrokkenheid en bevlogenheid. Onder externe begeleiding zette bestuur deze week een paar flinke stappen in het denken over de nieuwe verenigingsstructuur. En tsja, het Kwaliteitsstatuut....

Donderdag werd bekend dat Margrite Kalverboer als kandidaat Ombudsman wordt voorgedragen. De Tweede Kamer beslist dinsdag over haar benoeming. Als NVO zijn we extra trots op deze nominatie, hoewel we hier zelf niets voor hebben gedaan. Margrite is namelijk al jaren onze zeer gewaardeerde voorzitter van ons College van Beroep. De voorzitter van het College van Beroep is onafhankelijk, dus ook geen NVO-lid. En toch, en toch…het voelt een beetje als één van ons.

Maar we hadden ook in een andere hoedanigheid met Margrite te maken. En ook met de tweede op ranglijst: Carla van Os. Samen met hen beiden, met Defence for Children en met het NIP vormden wij namelijk het projectgroepje dat vorm gaf aan de pool professionals voor vluchtelingenkinderen. Die pool gaat nu pedagogische rapportages maken over uitgeprocedeerde vluchtelingenkinderen om de wachtlijst die daarvoor bestaat, terug te dringen. Het is een project dat puur uit idealistische overwegingen is begonnen. Er is geen vergoeding. De professionals die zich aanmeldden gaan de rapportages op vrijwillige basis maken. En u meldde zich, zeker vanuit NVO-kringen, zo massaal aan dat we moesten gaan selecteren. Daar zijn we óók trots op. Misschien nog wel trotser. Omdat u zo uw passie voor het vak en voor kwetsbare kinderen laat zien. Dat neemt niet weg dat we als beroepsverenigingen wel gaan proberen om hiervoor financiering te krijgen, omdat dat nou eenmaal een voorwaarde is om dit pedagogische werk structureel en breed te verankeren.

Vrijdag vond de training voor deze pool plaats. Carla van Os en Elianne Zijlstra, die Margrite Kalverboer verving, maakten de deelnemers bekend met de methodiek die het expertisecentrum van de Rijksuniversiteit Groningen voor deze doelgroep ontwikkelde: Best Interests of the Child (BIC). Aandacht was er ook voor de beroepscode. De professionals werken in opdracht van advocaten en dus niet van de ouders. Het delen van de bevindingen en de conclusie van de rapportages met ouders staat centraal in de beroepscodes van NVO en NIP. Leden zijn daaraan gehouden. Maar wat nou als het delen van die bevindingen in deze situatie om één of andere reden, al is het maar vanwege de taalbelemmeringen, niet mogelijk is? Daarop komen we als beroepsverenigingen nog terug. Tijdens de training werden groepen gevormd door professionals die uit dezelfde regio’s kwamen. Dit omdat straks wordt geprobeerd om de rapportages op regionaal niveau, letterlijk zo dicht mogelijk bij de kinderen, op te stellen. En omdat het altijd goed is om met elkaar mee te kijken. Het vier-ogen-principe. Een regionaal netwerk helpt daarbij. Na afloop zagen we het effect daarvan: cases in gesloten enveloppe werden onder de ter plekke gevormde groepjes verdeeld en er werden onmiddellijk werkafspraken gemaakt. We ontwikkelen dit project al doende, we hebben geen draaiboek en moeten dus iedere keer samen de vervolgstappen bedenken. Zo ook nu. Gaan we doen.

Net als vorige week vond er achter de schermen veel overleg plaats over het Kwaliteitsstatuut. Er vond een bestuurlijk overleg plaats tussen de zogeheten veldpartijen en een vergadering van de Raad van Bestuur van het Zorginstituut Nederland. Waar ik vorige week nog hoopvol was gestemd, ben ik dat nu helaas niet meer. U hoort er komende week meer van.

In de verenigingsstructuur hoort de beleidscyclus van jaarplan, begroting, jaarverslag en jaarrekening het aangrijpingspunt te zijn. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar heeft vergaande consequenties voor de governance van die vereniging. Het bestuur zette de puntjes op de i en verschoof ook wat pionnen in wat het eerder als lijn had uitgezet. We gaan dit verder uitwerken en zoeken ook naar afstemming binnen de vereniging voordat we de consequenties voorleggen aan de ALV eind juni.

Binnenkort kunt u zich aanmelden voor die ALV.

Tot volgende week,

 

M