Thuiskomen

Zondag 24 maart. Weer thuis! Flow bij de NVO en ook bij de opleiders OG vliegen de vonken er vanaf.

Maandagmorgen landde ik op Schiphol. Het land wás in beroering vanwege een OV-staking en zou enkele uren later nog veel meer in beroering zijn door de aanslag in Utrecht. Een onwerkelijke situatie. De medewerkers op ons bureau mochten niet meer naar buiten. Een dag later was het gewone leven hervat en ook het mijne. De verbijstering bleef.

Wat is er in die vijf afgelopen weken onvoorstelbaar veel werk verzet door mijn collega’s op het bureau. Dat had ik wel enigszins meegekregen aan de andere kant van de wereld, maar hoeveel en hoe goed, dat drong pas deze week echt tot me door. Trots op en respect voor het bureau.

Dinsdag spraken wij met de Raad voor de Kinderbescherming. Binnen een organisatie als de Raad zien wij vraagstukken die wij ook breder herkennen: professionals zijn beducht voor tuchtrecht, ze lopen aan tegen onderlinge rollen en verantwoordelijkheden, ook in beroepsethisch opzicht en ze ervaren het geaccrediteerde cursusaanbod niet altijd als passend. We kunnen veel voor elkaar betekenen; wij ontwikkelden een korte flyer over beroepsethiek en tuchtrecht  die de Raad intern verspreidt, de Raad wijst medewerkers op het beroepsethisch spreekuur van de vereniging, de Raad geeft aan dat en waarom hij soms moeite heeft met een advieslijn van de NVO en de NVO schuift aan bij het moreel beraad van de Raad. Mooi dat dit zo constructief en collegiaal kan.

Deze week vond ook een bijeenkomst plaats met de Colleges van SKJ, NVO en NIP over richtlijnen en tuchtrecht. Helaas kon ik er vanwege een dubbele afspraak in mijn agenda niet bij zijn en kan ik er inhoudelijk in dit weekbericht dus niets over vertellen.

Die dubbele afspraak was met de hoofdopleiders van de opleiding OG. Afgelopen weken is intensief gewerkt aan het Opleidingsbesluit OG, dat in de komende weken in procedure wordt gebracht. Eén van de vraagstukken is hoe wordt geregeld dat de opleidingen concreet en toetsbaar aandacht besteden aan vakgebieden, terwijl de opleiding toch flexibel en duurzaam blijft en kan inspelen op regionale verschillen of eigen accenten kan leggen. Donderdag formuleerden we daar een voorstel voor. Intussen is het mooi om te zien hoe de opleiders enthousiast, in onderlinge samenwerking en in hoog tempo alles in het werk stellen om te zorgen dat de opleidingen voldoen aan de komende regelgeving. Zo mogelijk nog mooier is om te horen hoeveel belangstelling instellingen voor de opleiding tonen en hoe OG-ers in opleiding zich ook intern, bij die instelling, gesterkt voelen in hun beroepsidentiteit door het feit dat het een volwaardig wettelijk erkende opleiding lijkt te gaan worden.

Intussen wordt binnen het bureau de laatste hand gelegd aan het NVO-congres Puur Pedagogiek, dat vrijdag plaats vindt en aan een bijeenkomst eind april over multi-problemgezinnen.

De flow van samenwerking, schreven mijn collega's ruim een maand geleden. De flow van de NVO, zou ik zeggen :-)

Tot volgende week,

 

M