‘Terwijl ik míjn werk doe, werkt de NVO voor mij in Den Haag’, opleiding orthopedagoog generalist dé opleiding voor gehandicaptenzorg, en veelgestelde vragen OG in de BIG

Zondag 15 januari 2017. Wat maakt lidmaatschap van de NVO aantrekkelijk; voor professionals en ook voor werkgevers? Eén van onze leden zei op een alumnibijeenkomst in Utrecht daarover zulke interessante dingen, dat ik daar graag met hem over verder praatte. Dat deden we deze week in een werkbezoek. Bij een instelling voor gesloten langdurige zorg. We zijn in veel opzichten aanzienlijk wijzer terug gekomen. Met de slogan waarmee nu de titel van dit weekbericht begint. Met ideeën over hoe we lidmaatschap en registratie voor werkgevers aantrekkelijker kunnen maken. Over de absolute overtuiging dat de opleidingen pedagogiek en orthopedagoog generalist het beste voorbereiden op en aansluiten bij het werk in de gehandicaptenzorg. Dat professionals de postmasteropleiding eerst en vooral voor zichzelf moeten willen doen. Dat het wel lastig is om in de gehandicaptenzorg op een functionele manier invulling te geven aan opleiden in diverse domeinen. Maar helemaal bovenaan staat diep respect voor wat onze orthopedagogen en voor de dagelijkse begeleiders (veelal hbo-ers en mbo-ers) hier met mensen bereiken, die zo anders functioneren dan wij.

Als het gaat om de opname van de orthopedagoog generalist in de Wet BIG  gaat soms de meeste energie niet zitten in het wettelijke traject (althans, nóg niet), maar in afwegingen daarom heen. Voor onze leden en voor vele anderen is het geen enkele discussie of en waarom de orthopedagoog generalist moet worden opgenomen in die wet; voor sommige anderen ligt dat anders. Voor de NVO is dat geen reden om ons ín die discussie te laten trekken. Immers, voor ons is het vanzelfsprekend en daarin worden we gesteund door niet de minsten: de commissie Meurs en de minister van VWS die besloot tot het wetsvoorstel dat nu in de maak is. Ook P3NL adviseerde in mei 2015 positief.

Voor leden én niet-leden stelden we antwoorden op op vragen die de kern zijn in een discussie die enkele actoren om ons heen proberen te entameren. Die vragen en antwoorden vindt u op onze website, in het thema-dossier OG in de BIG (onderdeel van het groene blok midden-links op de homepage).

Het is al weer half januari, maar toch bestond de afgelopen week vooral uit het afbijten van de spits. We zetten tal van zaken in gang, waarmee we de laatste weken van 2016 bewust wachtten. Zoals het met deskundigen gaan nadenken over een korte leergang pedagogiek in de afgelopen tien jaar, o.a. voor basisorthopedagogen die onder de ‘tienjaarsregeling’ vallen. U leest er meer over in de scholingsnieuwsbrief, die u deze week ontvangt.

 

Tot volgende week

 

M