Succes in politiek debat over dyslexie, verkiezingstijd en de komende en gaande mens

Zondag 26 februari. De Tweede Kamer debatteerde deze week over dyslexie en over jeugdhulp. NVO en NIP behaalden er een succes: hun inbreng werd politiek overgenomen. De Kamer debatteerde deze week ook over jeugdhulp en had daar vooral aandacht voor thema’s die twee dagen eerder in het Jeugdpoort verkiezingsdebat waren ingebracht: administratieve lasten van zorgaanbieders en uitstel van Europese aanbesteding in jeugdhulp en jeugdbescherming. De directeur van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie nam afscheid met een minisymposium over samenwerking onderwijs, ggz en jeugdhulp.

NVO en NIP maken zich zorgen over het afgeven van onterechte dyslexieverklaringen; dat is schadelijk voor alle betrokkenen en vooral voor de kinderen die het betreft. Kinderen die geen dyslexie hebben worden belast met een diagnose die zij misschien hun hele leven met zich meedragen en kinderen die er wel last van hebben moeten erop kunnen vertrouwen dat de diagnose terecht is gesteld. NVO, NIP en het kwaliteitsinstituut Dyslexie sloegen de handen ineen en pleiten voor goed spellings- en leesonderwijs voor alle leerlingen, voor de ontwikkeling van een richtlijn voor professionals en voor een goed en betaalbaar visitatiesysteem. Het position paper dat zij daarover opstelden stuurden zij al eerder naar de Tweede Kamer. Na de commotie die enkele weken geleden in de media ontstond naar aanleiding van langdurig onderzoek, waren de Kamerleden en Sander Dekker, staatssecretaris van onderwijs, natuurlijk extra gespitst. In het debat zegde Sander Dekker dan ook toe om zo’n richtlijn te ontwikkelen en wil in overleg met NVO en NIP. Een mooi resultaat van sterk samen optrekken.

Over het Jeugdpoort Verkiezingsdebat las u al in onze digitale Nieuwsbrief. Aandachtspunten die naar voren kwamen waren de administratieve lasten van zorgaanbieders die met verschillende gemeenten contracten afsluiten en de Europese aanbesteding door gemeenten de boven de markt hangt. In het Algemeen Overleg van de huidige Kamer over jeugdhulp kwamen deze punten direct terug. Het zijn punten waarop de NVO al langer alert is, naast aandacht voor de borging van privacy en het pleidooi voor variëteit. Een punt dat ook aandacht vergt, maar dat politiek nog niet is opgepakt, is de samenwerking tussen jeugdhulp en politie. Daar speelt de soms moeilijke afweging tussen veiligheid en privacy. Alle punten, maar zeker ook dat laatste, zullen na de verkiezingen ongetwijfeld terug komen.

Donderdag namen we afscheid van één van onze ‘huisgenoten’; de directeur van het Kenniscentrum Kinder- en jeugdpsychiatrie. Zij gaat werken als directeur van een samenwerkingsverband passend onderwijs. Alle reden om de relatie tussen onderwijs, jeugdhulp en ggz tijdens een mini-symposium te illustreren met good-practices. Die zijn er gelukkig steeds meer. Ik ben heel benieuwd naar haar ervaringen en hoop dat de afspraak die we maakten, om na de eerste honderd dagen haar ervaringen te deken, nakomen.

Misschien kreeg u er via de oproepen in onze nieuwsbrief al iets van mee: ook op het bureau hebben we te maken met de gaande en komende mens. We vinden mobiliteit heel gewoon en heel gezond, maar nu hebben we door een samenloop daarvan opeens drie vacatures tegelijk te  vervullen. Alle procedures lopen, maar ook dat kost op het bureau natuurlijk de nodige tijd.

Tot volgende week,

M