Stroomlijnen

Zondag 10 maart. Het ministerie van Veiligheid en Justitie en VWS organiseerden deze week een ronde tafel bijeenkomst om te bespreken hoe de verschillende procedures klachtbemiddeling en/of geschilbeslechting bij elkaar gevoegd en gestroomlijnd kunnen worden. Met name om de jeugdzorg professional in deze procedures te ontlasten. De NVO was hiervoor uitgenodigd, net zoals andere beroepsverenigingen, zorgverleners en gecertificeerde instellingen. De verzamelde verbetermogelijkheden worden uitgewerkt, wordt vervolgd dus.  We gaan ook kijken in hoeverre deze verbetermogelijkheden ook gelden voor de tuchtcolleges van de NVO.

OG in de BIG en werkbezoek VWS aan ASVZ
Afgelopen woensdag bracht een delegatie van VWS een werkbezoek aan zorgaanbieder ASVZ, locatie Wielewaal in Rotterdam. VWS had de NVO hiertoe gevraagd om in de praktijk te horen hoe de samenwerking tussen AVG-arts en orthopedagoog-generalist en de GZ-psycholoog eruit ziet. Dit alles met het oog op de invoering van de wet Zorg en Dwang, de nieuwe functie WZD-functionaris, en OG in de BIG. De delegatie werd gastvrij ontvangen door ASVZ en er volgde een boeiend gesprek waarin ervaringen en inzichten uit de praktijk werden gedeeld. Aansluitend was er een lunch in het eetcafé Sjaars, dat (mede) gerund wordt door cliënten van ASVZ. Een client en begeleider schoven aan en er volgde een boeiend gesprek aan tafel. Eind van de week bezocht VWS de NVO in Utrecht om te kijken hoe het registratiesysteem voor OG in de praktijk er nu uit ziet en voor vervolgoverleg over de benodigde stukken in dit traject, zoals het Opleidingsbesluit.

Vluchtelingenkinderen
Deze week verzorgde het Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht (RUG), een training voor een nieuwe groep orthopedagogen en psychologen. Zij gaan rapportages maken waarmee het belang van vluchtelingenkinderen wordt ingebracht in de vreemdelingenprocedure. Hiervoor beschrijven ze wat de mogelijke uitkomsten van de procedure betekenen voor het ontwikkelingsbelang van het kind. Een boeiende programma met afwisseling van theorie, praktijkverhalen van een ervaringsdeskundige orthopedagoog en veel ruimte voor het beantwoorden van vragen. De follow up is een verdiepende training in oktober 2019. Een van de sprekers is dan Erik Scherder, hoogleraar klinische neuropsychologie die eind vorig jaar samen met Elianne Zijlstra en Carla van Os van het Expertisecentrum de ‘Schadenota Gewortelde kinderen’ opstelden.

Thesisprijs
De voorbereidingen voor NVO Puur Pedagogiek zijn in volle gang. Zo kwam deze week de jury van de Thesisprijs bij elkaar. Er zijn twee boeiende theses uitgekozen, waarover de winnaars pitches gaan houden op ons congres. Komt allen naar deze dag op 29 maart!

Jim.