Sloophamer

Zondag 24 februari. Wellicht heeft u het op de journaalbeelden ook gezien: drie kinderen gaven als ambassadeurs van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind een sloophamer aan minister Arie Slob (Onderwijs) en minister Hugo de Jonge (VWS). Dit alles voorafgaand aan het debat Onderwijs en Zorg.

Want het wordt hoog tijd de muren tussen onderwijs en zorg neer te halen, zodat ieder kind optimaal gebruik kan maken van zijn leerrecht. NVO stuurde samen met NIP een brief naar de kamer want in het debat met beide ministers werd ook gesproken over het rapport Met andere ogen. Daarin wordt onder meer gepleit voor verbreding van de interprofessionele teams met pedagogen en psychologen. In de brief hameren wij op meer inzet op preventie, wat dat betreft wordt het ook tijd dat er muren gesloopt worden en veel meer geleerd wordt van vele goede voorbeelden uit onze praktijk.

Zelfrijzend  bakmeel noemde minister Hugo de Jonge deze week de hoge administratieve lasten in onderwijs en zorg. Met schrapsessies wil hij ze te lijf gaan. Ook NVO haakt in op de animo om nu er iets aan te doen en heeft stickervellen met de paarse krokodil gereed. Plak ze als statement tegen de administratieve rompslomp en ga erover in gesprek met collega’s of opdrachtgevers! Wij zullen ze  de komende tijd uitdelen tijdens NVO-bijeenkomsten. Ook kunt u deze stickers bestellen door een mail te sturen naar de NVO.

Deze week was de eerste activiteit van de NVO pilot studentenambassadeurs. Eva en Eefje, studentambassadeurs van de Erasmus Universiteit Rotterdam, organiseerden een avond waarbij 20 studenten de documentaire ‘De wereld van Puck’ bekeken en vervolgens aan de hand van stellingen in gesprek gingen. De vader van Puck, tevens documentairemaker, waren er ook bij.  En om het perspectief van een broer of zus naast het gehandicapte kind in beeld te krijgen, was er een ervaringsdeskundige en een begeleider van Puck om de pedagogische visie te delen. ‘Kan iedereen een zorgintensief kind opvoeden?’ De gastsprekers benadrukten hoe belangrijk het is dat ouders en andere gezinsleden worden ondersteund die o.a. worstelen met diverse emoties. Een mooie start van de pilot waarbij beide ambassadeurs de gloednieuwe speciale sweater met NVO logo droegen!

Met VWS en de hoofdopleiders hebben we weer verdere stappen gezet richting OG in de BIG, José Wichers en Annelies Jekel helpen ons daarbij.

En natuurlijk gebeurt er intern ook veel in onze organisatie. Zo gaan we het meerjarenbeleidsplan verder concretiseren. Het plan is besproken in de ledenraad en binnenkort zullen we het met alle leden verder delen.  En verder treffen we de voorbereidingen om het ledengedeelte van de website te verbeteren en gebruikersvriendelijker te maken. Wij mikken er op dat dit voor de zomer gereed is.

Jim