Puur Pedagogiek

 

Zondag 12 november. Hét evenement van afgelopen week was Puur Pedagogiek, afgelopen vrijdag. Daar werden ook de twee jaarlijkse thesisprijzen uitgereikt. Op en door het bureau gebeurde veel meer dat ook als 'Puur Pedagogiek' te duiden is. De laatste twee regionale bijeenkomsten beroepscode van het intensieve traject dat we dit jaar uitvoerden, vonden plaats; maandag in Leiden en dinsdag in Leeuwarden. Maandag ontving Amerpoort, instelling voor gehandicaptenzorg, maar liefst zeven medewerkers van VWS. Zij lieten zich informeren over mogelijkheden die pedagogen deze doelgroep bieden om zich te ontwikkelen, minder onder ‘dwang’ gebukt te hoeven gaan en minder middelen te gebruiken. Relevant voor o.a. het wetsvoorstel en de AMvB Zorg en Dwang. Woensdag boden we, samen met het NIP en de NVgZp en ook voor andere collega’s van P3NL,  een webinar aan over de veranderende bekostiging in de jeugdhulp. Het bestuur stelde dinsdagavond het jaarplan en de begroting 2018 vast. Samen met de nieuwe statuten voer voor de ALV in december.

Ruim 200 deelnemers kwamen naar Puur Pedagogiek, dit jaar in Casa in Amsterdam. Een enkeling was bijna letterlijk over de streep getrokken door de cartoon ‘Kom uit je stolp’, die op ons Opvoedingsgala het licht zag. Context stond centraal op deze dag en kwam op de domeinen jeugdhulp (ggz en jeugdzorg), onderwijs en forensische pedagogiek aan de orde. Ook was aandacht voor de ontwikkeling van kinderen van homoseksuele ouders. In álle bijdragen kwam op een of andere manier de pedagogische relatie tussen kind en opvoeder als werkzaam element naar voren.

Een van trots stralende vader en zus en een zo mogelijke even trotse begeleider namen de thesisprijzen in ontvangst. Beide winnaressen schitterden, tot aanvankelijke schrik van ons als bureau, door afwezigheid vanwege een verre buitenlandse reis. Eén van hen lichtte op een filmpje, opgenomen in Vietnam, voorzien van tropische vogelgeluiden, voor de vuist weg haar thesis toe.

Trots waren wíj op onze dagvoorzitter, Geertjan Overbeek, in zijn hoedanigheid van hoogleraar pedagogiek bij de Universiteit van Amsterdam, de ‘trekker’  van de dag.

Over de meeste van de overoge zaken las u al in de Nieuwsbrief. Daar ga ik nu dus niet meer op in. Wat betreft de beroepscode: in bijna alle provincies is afgelopen jaar een bijeenkomst geweest; in sommige provincies zelfs twee. Een enkele keer waren er zelfs twee op een-en-dezelfde dag. Dat kon, omdat we dit jaar diverse inleiders hadden. Naast onze eigen collega verzorgden Lydia Janssen, de opsteller van de beroepscode en enkele leden de bijeenkomsten. Binnenkort komen alle inleiders samen om hun bevindingen te delen. Dan bespreken we ook of en zo ja welke vervolgacties of verdiepende activiteiten wenselijk zijn.

Over de rest van mijn week valt dit keer niet zo heel veel te vertellen; we zijn bezig met tal van verbeteringen en actualiseringen. Zo worden alle uitspraken van de Colleges van Toezicht en van Beroep doorgelopen om ze in een digitaal zoeksysteem te kunnen onderbrengen, zijn we bezig met een geactualiseerd reglement van die Colleges, werken we aan een integraal reglement voor alle NVO-registraties, zijn we bezig met de voorbereiding van de Eindejaarsbijeenkomst en had VWS nog een vraag over de deskundigheidsbeschrijving van de orthopedagoog generalist voor de bijgestelde Wet BIG. Allemaal zinvol, maar niet om u hier uitgebreid over te vertellen. En nu heb ik dat toch gedaan J.

Tot volgende week,

M