Privacy in het onderwijs in het nieuws, overleg vereniging gehandicaptenzorg en ‘customers journey’

Met de ansichtkaartachtige beelden van de Italiaanse Alpen en haar uitlopers nog voor ogen zat ik afgelopen week weer achter mijn NVO-bureau. Even diep ademhalen hoor, de opstart. Bij de NVO gebeurde de afgelopen weken niet zo veel, althans niet werkinhoudelijk. In Europa des te meer. De ene schokkende gebeurtenis na de andere.

Het meest spraakmakende afgelopen week was de aandacht in de media voor privacy in het onderwijs. Onze signalen als NVO daarover waren de trekker. Het was goede aandacht: genuanceerde berichtgeving en erkenning door onderwijs, politiek en Kennisnet. Keer op keer wijzen onze leden die in het onderwijs werken, o.a. bij  onze regionale bijeenkomsten over de beroepscode, over de onzorgvuldigheid van scholen. Scholen archiveren leerlingendossiers zo, dat anderen daar toegang toe hebben en delen te gemakkelijk en te vaak zonder toestemming van ouders, gegevens. Het waren die leden die vroegen wat wij hierin op verenigingsniveau konden betekenen. Intussen hebben we met de PO-raad en de VO-raad al actie ondernomen: we stelden samen ‘ vuistregels’ op en zijn uitgenodigd om workshops over het thema op onderwijsconferenties te organiseren. Wat we gaan doen, natuurlijk. Maar media-aandacht voor dit belangrijke vraagstuk helpt om het bij het onderwijs op de agenda te zetten en te houden, dus daar zijn we blij mee.

Het management van de verenging gehandicaptenzorg is bijna helemaal vernieuwd. Goed dus om eens om de tafel te gaan om de eerste inzichten en ideeën te horen. Dat gebeurde donderdag. Ambitie van de VGN  is om nog meer uit te gaan van cliënten. En om rond cliënten, nog veel meer dan nu gebeurt, de samenhang te zoeken met onderwijs, werk en andere aspecten van maatschappelijke participatie. Pedagogen zijn relatief stevig verankerd in de sector; zo wordt er op dit moment een beroepsprofiel opgesteld voor de gedragswetenschapper. Als NVO zijn wij vooral geïnteresseerd in de concretisering van de Kwaliteitsagenda, die vlak voor de zomervakantie verscheen. We willen graag samen met andere partijen een integrale richtlijn ontwikkelen. Onze leden zijn geïnteresseerd in visitatie. Zeker op dat gebied blijkt al het nodige te gebeuren, leerde ik afgelopen donderdag. Goed om te weten en goed om bij aan te sluiten. De VGN van haar kant had veel oor voor onze zorg over de positie van de orthopedagogen generalist in de ggz, nu zij nog geen regiebehandelaar kunnen zijn zolang ze nog niet in de Wet BIG zijn opgenomen. Op afzienbare tijd verschuift een grote groep uit de langdurige zorg naar de ZVW en die groep heeft deze expertise nodig. De VGN zal hierop  alert zijn in haar overleg met VWS.

Door de rust op kantoor en in de omgeving van de NVO kon ik ook iets doen wat al lang op mijn lijstje stond: voor onze website ; dwarsdoorsnedes’ maken: Wat  doet de NVO voor studenten & starters? Voor basis(ortho)pedagogen? Wat doet de NVO aan de positie van pedagogen op de arbeidsmarkt?, etc. U moet nu die informatie op verschillende plekken bij elkaar zoeken en als je niet weet dát het er is, ga je daar ook niet naar zoeken. Binnenkort vindt u deze overzichten dus op onze website.

En 2017 lijkt begin augustus nog ver weg, maar staat eigenlijk voor de deur. We maakten dus de eerste concepten van jaarplan en begroting. De beleidscyclus is weer begonnen.

Tot volgende week

M