Privacy in de jeugdhulp, SKJ-ers willen ondersteuning bij registratie, HOOG en klachtfunctionarissen Wkkgz.

Afbeelding: Nieuwe jeugd app


Zondag 1 oktober - Ronduit indrukwekkend was de theatervoorstelling die jongeren, ervaringsdeskundigen, in twee dagen in elkaar hadden gezet voor de bestuurlijk conferentie over privacy in de jeugdhulp, afgelopen woensdag. Het waren getuigenissen over onzorgvuldigheid in het omgaan met privacy of zelfs schending daarvan. Zoals we in onze nieuwsbrief vrijdag al schreven, werd er een app voor jongeren gelanceerd. Vorige week schreef ik er al over: een enquête onder SKJ-geregistreerde pedagogen en psychologen leverde een onverwacht grote reactie op: ruim 1200 professionals hebben vooral behoefte aan ondersteuning door de beroepsverenigingen bij registratie en willen informatie over geaccrediteerd onderwijs. Het overleg hoofdopleiders OG noemen we vanaf nu HOOG; HOOG gaat, met nieuwe externe ondersteuning, gezwind aan de slag met de ontwikkeling van o.a. een gezamenlijk opleidingsplan voor de OG-opleiding. In P3NL-verband schakelden we klachtfunctionarissen in, zodat onze zelfstandig gevestigde leden in de ggz en de langdurige zorg kunnen voldoen aan de verplichtingen die de wkkgz oplegt. Vrijdag bespraken we met hen een reeks bevindingen. Het aantal klachten is (nog) gering; dat is natuurlijk goed nieuws. Een vraagstuk is wanneer de ‘zorgplicht’ van een zorgaanbieder ingaat. Bij aanmelding, was onze conclusie; dus ruim vóórdat een diagnose of behandeling start. Dat punt gaan we terugleggen bij het landelijk overleg over de wkkgz.

Waarop stuiten jongeren in de jeugdhulp als het om hun privacy gaat? Talloze voorbeelden leverden korte impressies van ervaringsdeskundigen op: een dossier dat gewoon kwijt is, een dossier dat de ene zorgaanbieder –zonder dat de jongere dat zelf weet, aan de andere doorschuift omdat het te lastig is, een dossier dat niet ter inzage is – alleen een A4tje als samenvatting, een zorgaanbieder die een casus vanwege vakantie overdraagt aan een collega zonder dat zij alles overziet, verborgen microfoons in de open jeugdhulp, je kamer doorzoeken als je een weekend weg bent… Een prachtig gezongen oproep om jongeren als heel mens te benaderen, in plaats van als dossier of als diagnose. Dat tekende de tweede conferentie over privacy in de jeugdhulp. De app die werd gelanceerd krijgt eind van dit jaar een vervolg met een app voor professionals. Een vergelijkbare app voor onderwijs is trouwens ook in ontwikkeling.

De enquête die we als NVO en NIP uitzetten onder pedagogen en psychologen die zijn geregistreerd bij SKJ is een eerste concrete stap in een project dat SKJ financieel mogelijk maakte. De enquête sluit dit weekend, dus misschien zijn er inmiddels nog meer reacties dan de toch al indrukwekkende 1200 waarop de teller afgelopen week stond. Een eerste analyse laat zien dat veel, de meeste eigenlijk, professionals tevreden zijn met wat de beroepsverenigingen hen bieden. Maar daar waar zij meer ondersteuning willen gaat het om registratie en inzicht in het geaccrediteerde nascholingsaanbod. Daar gaan we iets op bedenken. De open vragen hebben we nu natuurlijk nog niet kunnen analyseren. We hopen en verwachten dat daaruit nog meer aanbevelingen komen. In het kader van hetzelfde project komen volgende week de opleidingsinstellingen en de beroepsverenigingen samen om te bezien of we samen speciale arrangementen kunnen ontwikkelen, al dan niet met korting voor onze leden die bij SKJ zijn geregistreerd.

HOOG: hoofopleiders Overleg OG. Het was en is een platform om tal van ontwikkelingen rondom de opname van de OG als artikel 3 beroep in de Wet BIG te delen. Het overleg, nu dus HOOG gedoopt, dacht mee over de deskundigheidsbeschrijving die in de wettekst komt te staan en over de tekst van het Besluit, AMvB, dat onder die wet komt te hangen. Het eigenlijke doel van het overleg is echter om gezamenlijk documenten te ontwikkelen die in het Besluit staan genoemd, zoals een raamplan voor de opleidingen, een regeling voor de hoofdopleiders en voor erkenning van praktijkopleidingsinstellingen. We zijn blij met de externe ondersteuning die ons is geboden en denken dat we daarmee de vaart er nog beter in kunnen brengen.

Klachtfunctionarissen, zoals de Wkkgz die verplicht stelt voor zorgaanbieders in de ggz en de langdurige zorg, ondersteunen cliënten en professionals tussen wie het ‘spaak loopt’. Werk van de klachtfunctionarissen bestaat o.a. uit toelichting op wat partijen van elkaar hadden kunnen en mogen verwachten – maar ook wat niet. Ze adviseren beide ‘partijen’ en stimuleren dat zij er samen uit komen. Een vraag die zich aftekent is hoe de Wkkgz zich verhoudt tot het tuchtrecht, zoals BIG-geregistreerde beroepen en NVO en NIP dat kennen. Dat is goed uit te leggen, maar vereist wel dat we dat als beroepsverenigingen dan ook doén. Een ander punt, niet nieuw, maar wel weer illustratief, is dat we als beroepsverenigingen niet weten dat een (wettelijk gegronde) klacht tegen een lid is ingediend. De Wkkgz vraagt echter van leden om dat te melden. Ook dat is belangrijk om leden te laten weten. En tenslotte, misschien wel het belangrijkste punt dat dit evaluatieve overleg opleverde, is het standpunt dat een zorgaanbieder al verantwoordelijk zou moeten zijn als een cliënt zich meldt. We dénken dat dit zo is, op grond van de Wgbo, en we wíllen ook graag dat dat zo is, maar hier moet de regelgever een uitspraak over doen. Dat gaan we dus voorleggen.

U kunt zich nog aanmelden voor ons jaarlijkse congres Puur pedagogiek, op 10 november in Amsterdam en voor onze ALV op 14 december. Ook daarover volgende week meer.

Tot volgende week,

Post