POH-Jeugd, thuiszittende leerlingen en richtlijnen

Zondag 25 februari. Business as usual? Het is maar hoe je het ziet. Deze week publiceerden we het onderzoek naar de praktijkondersteuner huisarts, dat de Universiteit Groningen in opdracht van de NVO uitvoerde. Er is politiek en maatschappelijk de nodige aandacht voor deze functie, die ook met naam en toenaam wordt genoemd in de evaluatie van de Jeugdwet, We hopen dat dit onderzoek nog wat meer focus geeft op wat nodig is om de functie kwalitatief goed neer te zetten. We hopen ook dat we die focus samen met onze collega-verenigingen kunnen aanbrengen. Veel aandacht ook voor thuiszittende leerlingen, deze week. Als NVO proberen we onze beroepsgroep te stimuleren in scholen en samenwerkingsverbanden hun rol en verantwoordelijkheid op te pakken. Dat valt op. In de brief van OCW aan de Tweede Kamer worden we dan ook met naam en toenaam genoemd. En richtlijnen… We spraken in verband de richtlijnen jeugdhulp over al onze vragen op dit vlak. Het is belangrijk om een aantal van die vragen snel extern te delen. Via onze besturen zullen we dat komende weken dan ook gaan doen. En verrder zijn we op het bureau hard bezig met de voorbereidingen voor de ledenraadverkiezing.