Opleiden: incompany beroepscode, Opleidingsbesluit OG en de Opleidingsraad

Zondag 3 februari. Opleiden. Regionaal over de beroepscode, aan veertig orthopedagogen van één instelling voor gehandicaptenzorg. Landelijk over het opleidingsbesluit OG, dat binnenkort naar VWS gaat. En ook landelijk, maar dan over de opleiding gz-psycholoog, bij de Invitational Conference van de Opleidingsraad. Opleiden sloeg de klok, deze week.

Dinsdagmorgen reisden we met z’n drieën door het mooie winterse landschap bij Nijmegen. Op weg naar Beugen. Voor een incompany-bijeenkomst aan veertig orthopedagogen en een enkele psycholoog van een grote instelling voor gehandicaptenzorg. Tot nu toe was ik terughoudend om op verzoeken als deze in te gaan. Niet omdat we dat niet willen, maar omdat we bang zijn dat zo velen van u dat willen dat we de vraag niet aan kunnen. Wat deed ons toch besluiten nu ‘ja’ te zeggen? Ten eerste het aantal deelnemers; veertig is een complete regionale bijeenkomst. Gehandicaptenzorg komt er in onze regionale bijeenkomsten vaak een beetje bekaaid van af. Dat was ook een reden. En als NVO willen we onderzoeken hoe we hele instellingen beter van dienst kunnen zijn. Deze instelling had van te voren casuïstiek aangeleverd. Daarmee kunnen we zo’n bijeenkomst ‘op maat’ maken. En eerlijk is eerlijk, ook voor ons als NVO is er iets te halen: we breiden al doende onze eigen expertise op dit domein verder uit en horen en-passant interessante ontwikkelingen over het beleid van een instelling als deze. Ontvlechting WMO-WLZ, sterke uitbreiding gedragswetenschappers vanwege de ambitie elke cliënt een gedragswetenschappelijk opgeleide ‘regiebehandelaar’ te bieden en wat doen instellingen als deze om deze tak van sport beter te promoten?

De volgende dag kregen we al het verzoek van een andere instelling.…

Donderdagavond zetten we samen met de hoofdopleiders OG het Opleidingsbesluit OG in elkaar. Nou ja, de input daarvoor. Uiteindelijk zet de minister van VWS dat in elkaar en besluiten de Tweede en Eerste Kamer daarover. Het is raar maar waar; niet eerder hadden we een totaaloverzicht van vakken en programma’s die de vijf opleidingen OG aanbieden. We hebben natuurlijk het beroepscompetentieprofiel en werken aan een Landelijk Opleidingsplan, maar pas met dit overzicht zien we hoe elke opleiding dat afzonderlijk vorm geeft. We kunnen er goed een grote lijn uithalen die onderscheidend is van de opleiding tot gz-psycholoog. En dat moet ook; ambtelijk en politiek VWS vraagt dat van ons, maar belangrijker: het is voor het veld, voor verwijzers en cliënten belangrijk dat deze beroepsgroep gedegen is opgeleid om een eigen toegevoegde waarde te bieden.

De Inivitational Conference van de Opleidingsraad, afgelopen vrijdag, mocht zich verheugen in een overdonderende belangstelling. Er is veel overeenstemming als het gaat om wetenschap als fundament voor de postmasteropleidingen; goede zorg verlenen vereist kennis van wat werkt. En innovatie vanuit de praktijk vergt een wetenschappelijke of onderzoeksmatige benadering. Maar over bijvoorbeeld gehandicapten- en ouderenzorg gesproken: gz-psychologen die daar zijn opgeleid, verlaten het domein na hun opleiding. Opleidingsplekken voor specialisten zijn er niet of nauwelijks. Daar moet iets aan gebeuren.

Over de onmiddellijke aansluiting van de master- en de postmasteropleiding was aanzienlijk minder overeenstemming. Onduidelijk is wat het probleem is of waarom wat als probleem wordt gezien, een probleem is. Dat geldt met name voor de vraag hoe onwenselijk het is dat masters na hun studie (enige tijd)( zelfstandig in de zorg werken. Als NVO hebben we daar een duidelijk standpunt over: ook een master is gehouden aan de beroepscode en moet individueel afwegen of hij voldoende bekwaam is. Vlak na zijn studie zal hij dat minder zijn dan na een aantal jaren. Ook een master kan tuchtrechtelijk worden aangesproken. En vanzelfsprekend hoort een werkgever te zorgen voor goede en passende begeleiding voor startende masters. Net zoals elke werkgever dat moet doen bij beginnende medewerkers. Toch een keurmerk voor instellingen?

Over opleiden gesproken: U komt toch naar Puur Pedogiek, op 29 maart?