Onterechte dyslexieverklaringen en gaten vullen

Zondag 2 april. Onterechte dyslexieverklaringen zijn ons een doorn in het oog. Maar het niet-afgeven van zo’n verklaring is ouders soms weer een doorn in het oog en dat leidt incidenteel tot tuchtzaken. Zowel binnen het bureau als het bestuur zijn vacatures. De gaten worden weer gevuld. En over gaten gesproken: we vullen ook gaten als het gaat om de uitvoering van de Tijdelijke Wegingsregeling en om ondersteuning van professionals die zijn geregistreerd bij SKJ.

In de nieuwsbrief van afgelopen vrijdag besteedden we al aandacht aan het resultaat van het overleg dat NVO, NIP en NKD (het Nederlandse Kwaliteitsinstituut Dylslexie) met de departementen OCW en VWS voerden. Om professionals beter te ondersteunen als het gaat om dyslexiezorg willen we een richtlijn ontwikkelen en tot een systeem van visitatie komen. In ons visiedocument Het Pedagogisch Perspectief f (2014 - 2017)trekken we van leer tegen onnodige labelling; dat geldt ook voor onterechte dyslexieverklaringen. Als pedagogen hun rug recht houden, handelen zij soms in strijd met de wens van ouders. Dat leidde bij de NVO in het verleden al tot enkele tuchtzaken en toevallig is dat nu weer het geval. Zelfs al ben je ervan overtuigd dat je juist hebt gehandeld, dan nog gaat een tuchtzaak je niet in de koude kleren zitten. Respect dus voor pedagogen die zich zuiver in de leer tonen.

Er is licht aan de horizon wat betreft de gaten op het bureau; het kost de nodige tijd en energie om zorgvuldig nieuwe mensen te werven, maar vanaf half mei zijn we weer bijna compleet. Alleen de vacature communicatie en PA staat nog open. Afgelopen week stuurden we alle studenten in ons bestand een oproep voor een nieuw student-bestuurslid. Helaas gaat ons huidige bestuurslid ons na een aantal jaren trouwe en intensieve dienst verlaten. Zij stelde zelf een tekst op wat het bestuurslidmaatschap voor haar heeft betekend. Bijna voordat de mail uit was, stroomden er al reacties binnen. Dit is dus een oproep die werkt. Maar toch: mocht u iemand weten: laat het vooral weten!

De uitvoering van de Tijdelijke Wegingsregeling vergt op een andere manier ‘gaten vullen’. De regeling stelt bijna 800 medewerkers van de (voormalige) jeugdzorg in de gelegenheid om via een aangepaste route een postmaster kwalificatie orthopedagogiek te halen en als zodanig te worden geregistreerd bij SKJ. Deze groep krijgt ook de mogelijkheid zich als orthopedagoog generalist te registreren bij de NVO. De uitvoering van de regeling brengt echter veel meer met zich mee dan bestuur en bureau hadden voorzien. Dat betekent dat we ons op de procedures moeten bezinnen, maar ook dat we de beoordelaars willen ontlasten door hen op bureauniveau werk uit handen te nemen. Dat laatste vergt inhoudelijke kennis waarover  wij op bureauniveau niet beschikken. Daarom zoeken we naar supervisoren of ervaren orthopedagoog generalist die ons voor een of anderhalve dag per week (betaald) willen ondersteunen. Opnieuw: als u iemand kent die daarvoor in aanmerking komt, laat het ons weten.

Intussen zijn we natuurlijk ook bezig met de finishing touch voor ons opvoedingsgala. Komende  week is het zover!

 

M