Mijlpaal in samenwerking dyslexie, expertmeeting actualisering beroepscode en verantwoording pedagogisch onderzoek.

Zondag 11 september. Donderdag stuurden NVO, NIP en de Kwaliteitsinstituten Dyslexie samen een position paper naar de Tweede Kamer. We willen dat alle kinderen goed leren lezen en schrijven, dat er ondersteuning blijft voor kinderen die daar, o.a. vanwege dyslexie, moeite mee hebben, maar we vinden dat onterechte dyslexieverklaringen schadelijk zijn voor alle betrokkenen. In onze nieuwsbrief schreven we al over het position paper. Onderschat niet wat het kost om samen tot zo’n position paper en bijbehorende brief te komen. Alle betrokken partijen hebben op onderdelen over hun eigen schaduw heen moeten springen. Maar de zorg over de kwaliteit van goede en passende ondersteuning woog uiteindelijk zwaarder.Heel mooi vind ik dat. Natuurlijk is het schrijven van een position paper stap één; voor de uitwerking rond is, zal er nog heel wat water door Rijn stromen. Maar toch: deze mijlpaal staat.

Woensdagavond was er ook al een bijeenkomst die bijna letterlijk vergde dat deelnemers over hun eigen schaduw heen sprongen. Zo’n prachtig zonnige avond en je dan in een donker souterrain verzamelen... Maar ook hier ging de kwaliteit vóór. Een tiental leden die op dit vlak, op een of andere manier expertise hebben, becommentarieerde het concept van de geactualiseerde beroepscode. Het werd een heel zinvolle, geanimeerde avond, waarin de deelnemers vanuit hun eigen ervaringen en werkomgeving de voorliggende tekst toetsten. Dat leidde regelmatig tot zinvolle aanvullingen en wijzigingen, maar soms ook tot een beslist ‘nee’ van onze projectleider. Dat was vooral het geval als de wijziging als consequentie zou hebben dat een professional aan de beroepscode zou kunnen ontkomen. We maken de code scherper, leesbaarder en actueler, maar we laten leden alleen ontsnappinspogingen als dat overduidelijk nodig is.

Eind september vindt er een terugkomdag plaats voor leden van de pool die pedagogische rapportages over vluchtelingenkinderen maakt. Die zijn we nu aan het voorbereiden met o.a. het Expertisecentrum in Groningen. Daar presenteren we beroepsethische do’s and don’t’s die in dit kader van belang zijn en zeggen iets over onze inventarisatie van bekostigingsmogelijkheden voor dit soort onderzoek. Maar er kwam ook iets anders naar voren, waarover we ons willen gaan buigen:het feit dat de IND, juist als professionals het kind en/of zijn ouders zelf horen, de betrouwbaarheid van dit onderzoek in twijfel trekt. Want hoe kun je weten of dat dat kind of zijn ouders de waarheid vertelt? Ook beroepsethisch een interessante: het kan in het belang zijn van dat kind om de waarheid geweld aan te doen en het recht om voor dat belang op te komen, kun je noch de ouders, noch dat kind zelf ontnemen.

We waren weer zichtbaar, deze week; in de Tweede Kamer bij een ronde tafelgesprek over kleuteronderwijs en bij een werkconferentie van de PO-Raad over privacy en voor u met onze scholingsnieuwsbrief. Dat is ook mooi.

Via onze website kunt u zich inschrijven voor de Dag van de Pedagogiek op 4 november. Het programma is rond, de flyer is binnen –bij ons en bij de universiteiten- en de echte, inhoudelijke voorbereiding gaat nu komen.

 

Tot volgende week,

 

M