Praten mét professionals in plaats van óver professionals

Zondag 23 september. Kan de professional kort en krachtig vertellen wat zijn toegevoegde waarde is? Over praten mét professionals in plaats van óver professionals . Over ‘gewoon’ professionaliseren in plaats van praten óver professionaliseren. Daar ging het over ons ons ‘lijn 6’ voorbereidingsgroepje. De cao primair onderwijs is een feit. Petje af voor de leraren die voor zichzelf zijn opgekomen. Nu onze beroepsgroepen nog, die in het primair onderwijs werken en zo belangrijk zijn voor leerlingen die nét iets meer nodig hebben. We stuurden samen met het NIP en de logopedisten een brief naar de Tweede Kamer en toevallig sprak ik juist deze week óók met de AOB. En gaat het er nu echt van komen, het beroepscompetentieprofiel basisorthopedagoog?

Het lijn 6 groepje. Dat moet ik even uitleggen. Het programma Zorg voor de Jeugd, dat minister de Jonge in april presenteerde, heeft zes actielijnen. De zesde lijn is professionalisering. In maart is er een 24 uursconferentie geweest, als één van de voorbereidende stappen van dat actieplan. Voor elke ‘lijn’ werd een groepje (met vogels van diverse pluimage) geformeerd. Ik was daar ook en zat in het groepje voor lijn 6: professionalisering. Dat groepje wilde na afloop van de conferentie nog wel wat samen blijven doen. En dat doen we nu. Uitgangspunt is dat we niet óver, maar mét professionals praten. En dat we bij elkaar op bezoek gaan om dat te doen. Als SKJ en de drie bij SKJ betrokken beroepsverengingen (BPSW, NIP en NVO) organiseren we de volgende bijeenkomst van dat groepje. Afgelopen maandag zetten we die bijeenkomst met het nodige plezier in de steigers. Best spannend of het wordt wat we er ons van voorstellen. Na afloop, dus dat wordt pas begin december, hoort u van ons of dat is gelukt. Sommige dingen moeten een verrassing blijven.

Voor de zomer meldde de NOS dat pedagogen er in de nieuwe cao primair onderwijs nog wat bekaaid van af kwamen. Op dat moment meldde de Algemene Onderwijsbond (de AOB) zich bij ons. Toevallig vond de eerste afspraak pas afgelopen week plaats, vrijwel op hetzelfde moment dat de brief die wij als NVO, NIP en de logopedisten aan de Tweede Kamer stuurden, uit ging. Het werd een sprankelend gesprek -ik bleek er wat half vergeten contacten te hebben, die zich mij heel goed herinnerden- dat heel zeker en op diverse manieren een vervolg krijgt. Wij kunnen veel voor elkaar betekenen. De brief die we stuurden ging overigens meteen mee; de lobbyist van de AOB is er al mee aan de slag.

Een beroepscompetentieprofiel voor de orthopedagoog generalist hebben we al een paar jaar. En ongeveer net zo lang zijn we van plan zo’n profiel ook op te stellen voor de basisorthopedagoog. Maar omdat er steeds andere prioriteiten waren, schoof het maar op. Het is natuurlijk ook niet het eerste waar u als achterban om vraagt. Maar het is wel belangrijk; als basis voor opleidingen, voor werkgevers en als externe profilering. Omdat we er maar niet in slagen de capaciteit ervoor vrij te maken, besloten we die extern aan te trekken. Woensdag voerden we de gesprekken met gegadigden. Mensen uit onze eigen achterban. En wat een bijzondere gesprekken waren het; heel verschillend, maar allebei veel belovend. Wat denkt u? Het wordt waarschijnlijk een duo-constructie! Hopelijk kunnen we dan half oktober echt, echt gaan starten met dit project.

Tot volgende week,

M