Merendeel cliënten orthopedagogen krijgt niet de zorg die nodig is

Zondag 17 mei 2020 | Het merendeel van cliënten krijgt nu niet de zorg die nodig is. Dat was één van de resultaten van onze flitspeiling en die strookt met peilingen van o.a. Mind. Met z’n allen proberen we de consequenties van de crisis te overzien; in de Tijdelijke Werkgroep Sociale Impact denkt pedagoog Mischa de Winter daarover mee.

De flitspeiling was één van de zaken waarmee we als bureau de afgelopen weken druk waren. Donderdag zag onze  eerste podcast het licht; inmiddels zijn we al bezig met de ontwikkeling van nog een aantal podcasts en we hopen dat u, juist in deze tijd, die uitbreiding van ons aanbod waardeert. Dat geldt ook voor de mastermindsessies, die we nu aanbieden aan leden die in het onderwijs werken, maar die we gaan uitbreiden naar andere domeinen. Overigens vond de eerste, over gesloten jeugdhulp, samen met het NIP, al afgelopen week plaats.

Onbegrijpelijk, nee onacceptabel vinden we het dat, ondanks de risico’s waar heel Nederland op wijst, zoals een toename van eenzaamheid en een toename van huiselijk geweld, de orthopedagoog-generalist nog steeds niet als regiebehandelaar is opgenomen in het Kwaliteitsstatuut. Twee leden maakten er een artikel over en boden dat aan als ingezonden brief aan landelijke media.

Onze voorzitter Gerard van Egmond nam donderdag deel aan een overleg met de minister over een routekaart voor de gehandicaptenzorg. Broodnodig, zoals o.a. een opgenomen telefoongesprek tussen bestuurslid Paul Willems en een moeder van één van zijn cliënten, treffend illustreerde. We deelden het telefoongesprek via LinkdIn. Eén van de orthopedagogen die bij Amerpoort werken was vervolgens betrokken bij het spoedoverleg over die routekaart onder coördinatie van de VGN. We hopen dat de minister, met deze steun en uitwerking door het veld, komende week perspectief op versoepeling in deze sector kan bieden. Overigens lieten wij als NVO in het overleg met de minister, op grond van de flitspeiling, weten hoe moeilijk het ook voor de professionals in deze sector is dat er zo laat en nog steeds zo weinig aandacht voor de gehandicaptenzorg is.

En we zijn verhuisd. Afgelopen week werd op ons kantoor in kleine groepjes uitgepakt. We zijn heel blij met en heel trots op ons nieuwe onderkomen, dat helemaal is ingesteld op ‘ontmoeting’ als onderdeel van werken en we hopen dat we er gauw ook u als lid kunnen ontmoeten. Een collega ze dat ze er gewoon trots op was in zo’n omgeving te mogen werken. Nou geldt dat per definitie, vind ik, voor werken bij de NVO, maar haar opmerking illustreert hoe blij me zijn. Geleidelijk aan zullen we de komende weken ook zelf weer zijn, waarbij we uiteraard alle richtlijnen in acht nemen.

Zorg goed voor u zelf en voor uw omgeving

M