Maandag 28 maart: Het opleidingsaanod van de NVO

Orthopedagogen op Zorgkaart Nederland, samenwerking onderwijs en jeugdhulp, het opleidingsaanbod van de NVO en achter de schermen heel veel Kwaliteitsstatuut.

Maandag overlegden we met o.a. de NPCF over opname van orthopedagogen op Zorgkaart Nederland. Daar zijn we al een tijdje mee bezig. Voor u als lid zou het een goede zaak zijn om hierop vindbaar te zijn. Er is wel een voorwaarde aan verbonden: de waardering van cliënten is onderdeel van het systeem, is zichtbaar voor anderen en kan geen reden zijn om u alsnog terug te trekken. Omdat wij als NVO voor kwaliteit staan en waardering door cliënten hoog in het vaandel hebben, lijkt ons dat eerder een aanvulling op het kwaliteitssysteem van de NVO dan een belemmering. Maar nu blijkt dat er meer beperkingen zijn; zo moet het gaan om zorg die wordt verleend door (ggz-) instellingen of zelfstandig gevestigden. Professionals die in loondienst zijn bij onderwijs komen, ook als zij wel individuele gezondheidszorg verlenen, niet in aanmerking. En registratie… tjsa, die registratie. Ook hier blijkt nu BIG-registratie en niet verenigingsregistratie een norm te zijn. Dat is wel een domper. We hebben aangegeven dat we dit toch verder willen onderzoeken, maar dan als eerste stap.

Een inspirerend gesprek voerden we met het CPS, één van de landelijke adviescentra onderwijs. Het ging over een strategische nota onderwijs en jeugdhulp. Kernboodschap is dat onderwijs zich als partner moet opstellen als het gaat om een leerling (of gezin) die extra ondersteuning nodig heeft. Onderwijs kan en mag niet opzij kijken, moet signaleren en betrokken blijven bij een leerling die zorg krijgt, niet een leerling over de schutting van jeugdhulp gooien en bovenal, het onderwijsmoet aangeven waar het vanuit dat onderwijs behoefte aan heeft (al is het maar: de leerling moet een bepaalde tijd stil kunnen zitten en zich open kunnen stellen voor kennis). Tot zover waren wij het roerend eens. Van NVO-zijde gingen onze haren af en toe recht overeind staan bij bepaalde formuleringen. Maar in een open dialoog als deze bleek dat heel bespreekbaar. Leuk dus.

Nu ook masters zich, ofwel via de NVO, ofwel via het Kwaliteitsregister Jeugd, periodiek moeten herregistreren en daarvoor moeten aantonen dat zij een bepaald aantal uur (geaccrediteerd) onderwijs hebben gevolgd, krijgen wij veel vragen over ons opleidingsaanbod. Als master kunt u voor uw herregistratie vaak de NVO-activiteiten volgen. Die zijn meestal (maar niet altijd!) geaccrediteerd. Als ze geaccrediteerd zijn vormen ze onderdeel van onze (veel omvangrijkere) nascholingsagenda. U vindt die nascholingsagenda op onze website. Op onze NVO-ledenactiviteiten attenderen wij u apart op de website en in de nieuwsbrieven. Maar we realiseren ons dat wij u beter kunnen informeren over het aanbod dat er, ook voor masters, is. En dat we u ook van dienst kunnen zijn met ‘handige tips’.  Dat gaan we dus vanaf nu doen.

De variëteit van het aanbod is een andere vraag. Dat vergt meer bezinning en misschien ook andere vormen van beïnvloeding van het aanbod dat opleiders nu samenstellen. Ook daar komen we op terug, maar op een later moment.

Tsja, en het Kwaliteitsstatuut… dat heeft ons erg intensief bezig gehouden en achter de schermen is heel veel gebeurd. In en buiten P3NL-verband. Ik hoop dat we er vrijdag in onze nieuwsbrief meer over kunnen vertellen.

Tot volgende week,

M