Kwaliteit pedagogische rapportages vluchtelingenkinderen goed, pedagogen bieden toegevoegde waarde

Zondag 22 mei

Het Expertisecentrum Groningen is blij met pedagogische rapportages over vluchtelingenkinderen. De kwaliteit is goed en, omdat u het nét anders doet, leiden ze tot nieuwe inzichten. Per kerende post schrijft de NVO een brief terug aan minister van VWS over OG in de BIG. Vanwege o.a. een misvatting over individuele opleidingstrajecten.

Het project pedagogische rapportages over vluchtelingenkinderen is mijn favoriete project. We zetten het op vanwege puur ideële overwegingen. Het doet een beroep op het ideële van onze leden en tegelijkertijd op hun expertise. Dan zie je wat je met een vereniging als de NVO kunt doen, maar ook welke energie je bij leden kunt aanboren. Je komt aan een waarde: ‘Dit doe je als pedagoog!’ Het is een project dat we al doende met onze partner, het Expertisecentrum in Groningen, van de grond trekken en waarin we voortdurend dingen doen die we niet van tevoren hadden bedacht. Uiteindelijk, vinden we met z’n allen, hoort dit werk tot het reguliere pakket van pedagogen. Gefinancierd en wel. Maar zover is het nog niet. Dus komt er eind september een terugkomdag voor de huidige pool, komt er een jaarlijkse training in ons scholingsaanbod en gaan we de mogelijkheden voor financiering onderzoeken. Maar allereerst werken we met onze leden de achterstand weg die nog bestaat als het gaat om pedagogische rapportages voor uitgeprocedeerde asielkinderen. We zijn hard op weg. Het Expertisecentrum is ingenomen met de kwaliteit van de opgeleverde rapportages. Wij hadden niet anders van u verwacht, natuurlijk ;-). Maar ook is het Expertisecentrum geïnspireerd door uw rapporten; u doet het net anders dan zij en dat leidt tot nieuwe inzichten. Nou wilt u vast weten: wát doen wij dan anders? Dat zou ik nou ook willen weten. Dat is immers een antwoord op de vraag die we als NVO ook willen beantwoorden: wat is de toegevoegde waarde van pedagoog? En dát antwoord…tsja, dat wordt nog voor ons uitgezocht!

We ontvingen deze week ook een brief van de minister van VWS; het antwoord op de brief die we begin april stuurden naar aanleiding van het regiebehandelaarschap en het Kwaliteitsstatuut. Die brief was alarmerend: de minister ziet een belemmering voor versnelling van het wetstraject OG in de BIG, waarvoor wij als NVO pleiten. Die belemmering die zij ziet berust echter op een misvatting: de minister denkt dat wij als NVO zelf een individueel opleidingstraject voor alleen onze leden in stand zouden willen houden. We bezinnen ons als NVO inderdaad op de toekomst van het individuele opleidingstraject, waarvan een kwart van de opleidelingen OG nu gebruik maakt. Het individuele traject voldoet klaarblijkelijk aan een behoefte, het kan soms beter inspelen op de individuele verantwoordelijkheid van de professional, het sluit aan op onderwijskundige ontwikkelingen als competentiegericht opleiden en EVC. Maar…we zijn juist in overleg met de vier hoofdopleiders omdat het straks onder hún verantwoordelijkheid valt. We vroegen het ministerie in dát kader of het überhaupt mogelijk is om het onder wettelijke kaders vorm te geven. Op die vraag gaf het ministerie ons, ondanks herhaald aandringen, nog steeds geen antwoord. En nu zou de misvatting dat wij dit in eigen beheer zouden willen blijven doen, een belemmering voor versnelling van het wetstraject zijn? U begrijpt, dat tergde ons. We klommen meteen in de pen en diezelfde dag ging er nog een reactie van ons uit aan de minister. U vindt de brief maandag op onze website.

Maar nog even over dat individuele opleidingstraject: het laatste woord is er nog niet over gesproken. Want ook de opleiders hebben nog wel vragen. Daarom willen we met de opleiders, met supervisoren, met ‘ervaringsdeskundigen’ en met de FGZPt na de zomer een expertmeeting organiseren. Wat zijn voorwaarden om de kwaliteit te borgen, samen-leren een plaats te geven, administratieve lasten in de hand te houden, maar vooral: is er een toegevoegde waarde en zo ja, welke?

Hebt u zich inmiddels al ingeschreven voor onze ALV op 30 juni? In de vorm van een Lagerhuisdebat discussieert u over de vraag welke pedagogische hot-topics op welke manier een plaats moeten krijgen in onze (nog te ontwikkelen) meerjaren-beleidsplan. Aanmelding kan via de website.

Tot volgende week!

M