Korte nascholingsactiviteiten NVO, werkervaringsplaatsen en toelating hbo-masters

Leden positief over korte, geaccrediteerde scholingsactiviteiten NVO, uitnodiging aan werkgevers voor ‘invitational’ werkervaringsplaatsen gaat uit en de laatste overleggen binnen de NVO over toelating hbo-masters.

Dinsdag zond minister Ascher zijn Plan van Aanpak werkervaringsplaatsen aan de Tweede Kamer. Onderdelen van dit Plan zijn een analyse van signalen, o.a. vacatureteksten, risicogericht toezicht en bewustwording bij ‘veldpartijen’. De NVO gaf in december al aan dat zij, samen met het NIP, streeft naar overleg met werkgevers hierover. Twee dagen na het verschijnen van het Plan van Aanpak stuurde de NVO, mede namens het NIP, een mail aan een vijftal werkgeversorganisaties, waarin zij een officiële uitnodiging voor een invitational, op voorzittersniveau aankondigde. De eerste positieve reactie daarop kwam dit weekend binnen.

Vrijdag overlegden bestuursleden eerst met de Kamer van Pedagogiek en Onderwijskunde, het overleg van de onderwijsdirecteuren van de universiteiten, en daarna met de Commissie Registratie Generalist, over het controversiële punt van toelating hbo-masters. Dit waren de hekkensluiters van een hele reeks overleggen binnen de vereniging, die in oktober startte. Het beeld dat naar voren komt is en blijft divers. Ook bínnen de commissies en netwerken zijn de meningen verdeeld. Argumenten pro zijn de gelijkstelling van de mastertitel op 1 januari a.s., de wens om kwaliteitsnormen en dienstverlening te bieden aan ook masters met een hbo-opleiding, de sterkere positie in belangenbehartiging als de NVO ook die groep vertegenwoordigt en het feit dat we dan professionals binden op pedagogische identiteit. Contra is de zorg dat het wetenschappelijke niveau in het geding komt, dat er juist een minder sterke positie ontstaat ten opzichte van verenigingen die zich wél alleen op het wetenschappelijke niveau richten en de zorg dat de belangenbehartiging van en dienstverlening aan met name de universitaire masters verwatert.

Er blijft zorg dat de toegang tot de huidige registers zou worden opengesteld voor andere professionals en dat er geen oog meer zou zijn voor een verschil in oriëntatie. Dat laatste is echter per definitie niet de bedoeling van het bestuur; er zijn nu immers ook niveauverschillen binnen de vereniging, die onverlet worden gerespecteerd.

Toegelicht is dat een besluit over dit punt niet zal worden genomen vóórdat de NVO een verenigingsstructuur kent, die ons beter in staat stelt het hoogste niveau van de vereniging mee te nemen in overwegingen.

Overigens gaven leden aan dat het fijn is dat de NVO tegenwoordig zo veel korte, geaccrediteerde scholingsactiviteiten organiseert. Dat deden we naar mijn idee altijd al, maar er is inderdaad nogal wat bijgekomen, de laatste jaren: de landelijke OG-dag, de Dag van de Pedagogiek, de webinars en de scholingsdagen over bijvoorbeeld vluchtelingenkinderen en andere actuele items. En natuurlijk de activiteiten die onze actieve netwerken initiëren, zoals het studentencongres De Naakte Waarheid, de workshop DSM5 en de studiedag over inclusie.

Verder ging mijn week op aan het in de steigers zetten van de volgende Dag van de Pedagogiek, op 4 november, aan het in gangs zetten van onze actie op ‘privacy in het onderwijs’, aan de laatste voorbereidingen voor het project ‘actualisering beroepscode’ van start kan gaan en last but not least aan de bestuursstukken. En aan tal van interne zaken, natuurlijk. Maar daar zal ik u niet mee vermoeien.

 

Tot volgende week,

 

M