Kennismaking met de familieklas

Eén van onze leden kwam deze week vertellen over het project dat, geïnspireerd door ervaringen in Denemarken, is gestart in het samenwerkingsverband passend onderwijs, waar zijn werkt. De familieklas is inmiddels uitgegroeid tot een stichting, die de opzet uitdraagt en verspreidt en scholen kan helpen het vorm te geven. Ons NVO-lid is voorzitter van het bestuur van die stichting. De opzet van de familieklas is dat kinderen bij wie de leerkracht een gedragsvraagstuk signaleert twaalf weken lang één ochtend in de week samen met hun ouders in een aparte klas, mét andere kinderen en hun ouders, hun schoolwerk doen. Voorafgaand heeft de leerling zélf, in samenspraak met de ouders, zijn doel bepaald. Geformuleerd in positieve termen. In die twaalf weken bespreken de leerlingen wat ze bereikt hebben, komen de ouder apart samen en vooral, helpen de ouders hun kind bij zijn schoolwerk en zien wat er wel en niet gebeurt. De bedoeling is dat scholen na afloop van het project dit zelf kunnen doen, met de betreffende kinderen of, als daar aanleiding voor is, met een nieuwe groep.

Tot nu toe zijn de ervaringen heel positief; dan gaat het om de resultaten die de leerlingen bereiken, het begrip dat bij ouders ontstaat voor hun kind, maar soms ook voor de leerkracht en het enthousiasme van scholen. Het project is, vanwege de betrokkenheid van ouders en leerkrachten, natuurlijk bij uitstek pedagogisch van aard en preventief. Maar natuurlijk komt het voor dat een kind, met zijn ouders, wordt verwezen naar meer intensieve hulpverlening. Vanwege de nog geringe aantallen is het nog niet evidencebased. Voor masterstudenten zou het een heel mooi thema voor een onderzoeksthesis kunnen zijn. Als NVO kunnen we helpen de opzet, die overigens inmiddels op meer plaatsen is opgepakt, te verspreiden, via onze eigen kanalen en door het ministerie erop te attenderen voor hún good-practice-bestand. Dat gaan we zeker doen.

 

Verder was deze week vooral geweid aan het verder opstarten van het bureau, zaken oppakken en uitzetten en, ook dat start weer, het maken van stukken voor de bestuursvergadering van eind augustus.

 

Tot volgende week,

 

M