Is lichte opvoedingsondersteuning pedagogisch? Leren ondernemen. En een opvoedingsgala.

Zondag 13 november 2016. Zijn (gemeentelijke) programma’s die gericht zijn op lichte opvoedingsondersteuning wel of niet pedagogisch? De NVO als ondernemer: wat bieden wij u aan Gemak, Genot en Gewin? Uzelf als ondernemer: leer u zelf verkopen. En de Dag van de Pedagogiek is nog niet voorbij of we praten alweer over een nieuwe spraakmakende bijeenkomst: een opvoedingsgala.

In 2017 bestaat de NVO 55 jaar. Nou is dat niet zo’n heel bijzonder lustrum, maar we willen er om meerdere redenen toch aandacht aan besteden. Met een groepje leden, die geboren zijn in 1962, het jaar waarin de NVO werd opgericht, brainstormden we daar maandagavond over. Een opvoedingsgala gaat het worden. We zetten de rest van de week meteen stappen om onderdelen van het programma te organiseren. Na de Kerst komen we ermee naar buiten.

Het bestuur kwam dinsdagavond bij elkaar en accoordeerde o.a. de geactualiseerde beroepscode. Afgelopen jaar is met een groepje leden uit verschillende werkvelden hard gewerkt aan die actualisering. Het was een strijd tegen de klok, maar dankzij slagvaardig werken van alle betrokkenen kunnen we de geactualiseerde code nu aan de Algemene Ledenvergadering voorleggen. Ook daarvoor moest afgelopen week nog het nodige gebeuren, want de bespreking in het bestuur leidde nog wel tot een aantal, vrij fundamentele, aanpassingen. Niet zozeer in de code zelf, maar wel in de inleiding.

Woensdag gingen we ondernemen. We spraken eerst met een communicatieadviseur over de vraag hoe we leden nog meer en beter duidelijk kunnen maken wat we als NVO te bieden hebben. Grappig hoe zo’n gesprek van één uur helpt om met nieuwe ogen naar je eigen dienstverlening te kijken. Wat biedt de NVO haar leden in Gemak, Genot en Gewin? Als je met die ogen gaat kijken, kom je ook tot mogelijk nieuwe producten. Denk bijvoorbeeld aan een korte cursus over ontwikkelingen in de pedagogiek, voor leden die onder de ‘tienjaarsregeling’ vallen. Op onze site staan al tips voor leden hoe zij op een betaalbare en toegankelijke manier aan hun nscholingsverplichtingen voor herregistratie kunnen komen. Eén stap verder is ook daarvoor een samenhangend aanbod ontwikkelen. Niet in plaats van, maar náástons geaccrediteerde scholingsaanbod, waaruit leden dié activiteiten kunnen kiezen die passen bij hun eigen professionele ontwikkeling. Dan is overigens nog een vraag of we dat zelf moeten ontwikkelen en aanbieden of dat we daardoor in een lastige rol komen.

Aan het eind van die middag spraken wij opnieuw met een adviseur, nu één die leden kan en wil ondersteunen bij het zichzelf verkopen. Dat leidt in januari tot een online challenge. Een eerste uitnodiging volgt eind november via onze nieuwsbrief.

En dan wat ik u al beloofde: wat is pedagogiek en wat is pedagogisch? Er bestaat zorg over hoe gemeenten jeugdhulp invullen. Uitgaan van eigen kracht, het aanbieden van lichte opvoedingsondersteuning en uitgaan van de eigen verantwoordelijkheid van ouders is prima, maar niet als het daardoor te lang duurt voordat kinderen, jongeren en hun ouders specialistische hulp krijgen als ze die nodig hebben. De Kinderombudsman/vrouw bracht er deze week nog een rapport over uit. Als NVO pleiten we al jaren voor ‘deskundigheid aan de poort’ en bijna alle politieke partijen geven inmiddels in hun verkiezingsprogramma’s aan dat er meer deskundigheid moet komen in bijvoorbeeld wijkteams.

Maar kun je dan zeggen dat opvoedingsondersteuning aan ouders, al dan niet door universitair opgeleide professionals, waarbij niét de individuele behoefte van elk kind vooraf door een deskundige in beeld is gebracht, niét pedagogisch is? Terwijl projecten en programma’s die zich daarop richten preventief zijn en onnodige labbeling en een onnodig beroep op jeugdhulp willen voorkomen en zich daarmee prima verhouden tot ons visiedocument?

Moeten we als NVO niet al die benaderingen omarmen en naast elkaar laten bestaan, omdat zowel lichte opvoedingsondersteuning als zorgvuldige indicatiestelling pedagogisch zijn? Mits ze kwalitatief verantwoord en (bewezen) effectief zijn en mits betrokken pedagogen gehouden zijn aan de beroepscode.

Afgelopen week ontstond deze discussie, naar aanleiding van een zijdelingse vraag, tussen een aantal leden. Een heel principiële en heel strategische discussie, die misschien naar méér smaakt.

 

Tot volgende week,

 

M