Hulp aan ouders met psychische klachten? Aan jongeren van 18+? Weg met dwang in de gehandicaptenzorg?

Zondag 24 juni. Hoe is het mogelijk dat we in Nederland kampen met wachtlijsten en een tekort aan regiebehandelaren en dat orthopedagogen, die daarvoor uitstekend zijn toegerust, worden uitgesloten om die taak te vervullen? Hoe is het mogelijk dat de Tweede Kamer debatteert over jeugdhulp ’18-/18+’ en dat dan niét als vanzelfsprekend naar orthopedagogen wordt gekeken? Hoe is het mogelijk dat onderzoekers erop wijzen dat kinderen van ouders met psychische problemen onnodig in gesloten jeugdhulp terecht komen en dat dan niét in de richting van orthopedagogen wordt gekeken? Hoe is het mogelijk dat klaarblijkelijk nog steeds niet voldoende bekend is dat orthopedagogen ‘dwang’ in gehandicaptenzorg verminderen, in instellingen én ambulante zorg? 

Profilering van ons beroep is voor meer dan de helft van de leden van de Ledenraad hét motief om zich kandidaat te stellen. Terecht, als je het bovenstaande leest.

Nee, onze beroepsgroep IS niet specifiek gericht op kinderen en jeugd; pedagogen zijn experts op het gebied van opvoeding en ontwikkeling. Zij behandelen ook volwassenen; zo zijn zij de ideale regiebehandelaar voor gezinnen als hulp aan ouders én kinderen nodig is (integrale jeugdhulp), zij ondersteunen ouders met psychische problemen om tóch als ouder te blijven functioneren, zij behandelen jongeren van 18 jaar en ouder, zij coördineren zorg voor gehandicapten, in instellingen én ambulant… Zie onze Pedagoog die deze week verscheen, zie onze campagne IKkanhet.nl. Gelukkig tweet en retweet u de artikelen in die Pedagoog, gelukkig tweet en retweet u artikelen en blogs die op de site Ikkanhet.nl verschijnen. Maar toch is dat blijkbaar niet genoeg.

Denken we dat de orthopedagoog de panacee voor alle problemen is? Nee, natuurlijk niet. Denken we dat orthopedagogen andere beroepen in de zorg kunnen vervangen? Nee, natuurlijk niet. Het is en blijft alleen frustrerend voor onze beroepsgroep om toegerust te zijn om een bijdrage te leveren en dat soms wettelijk niet eens te mógen doen. Het is en blijft lastig voor werkgevers om integrale jeugdhulp, onder én boven de 18, te willen aanbieden en professionals die je in huis hebt en waarvan je wéét dat ze goed zijn opgeleid, niet zo te kunnen inzetten zoals je zou willen.

Pedagogen werken óók preventief. En voor de goede orde: preventie is zoveel méer dan vroegsignalering van stoornissen. Preventie, dat is ook voorkomen dat tienermoeders problemen overdragen aan hun nog ongeboren kinderen, dat is ook zorgen dat broers en zussen van jonge criminelen niet óók in de criminaliteit belanden, dat is ook opvoedondersteuning geven aan ouders die in moeilijke situaties verkeren, dat is ook, mét leerkrachten en jeugdhulp, voorkomen dat kinderen thuis komen te zitten.

Opnieuw: Zie De Pedagoog, zie Ikkanhet.nl... Leden van de NVO: de ledenraad, het bestuur, het bureau, we doen met z'n allen wat we kunnen. Maar zonder u kunnen we niet. Maak net onze campagne Ikkanhet anderen duidelijk waar u als pedagoog goed in bent. Zodat uw gemeente of uw werkgever u daarvoor ‘gewoon’ daarvoor kan inzetten. 

Tot volgende week,

M