Herregistratie-eisen BIG, level playing field kwaliteitsregisters en reflectie als tuchtnorm?

Zondag 17 september. In de Jaarbeurs kwamen vrijdag zo’n 500 jeugdprofessionals samen. Onder hen zo’n 150 NVO-leden. Koningin Maxima in hoogsteigen persoon opende het congres en sprak o.a. met bestuurslid Saskia Blom over CJG’s. NVO-lid Lijnie Rijers was één van de vier professionals die na de opening over haar vak sprak, o.a. over haar werk als bijzonder curator. NVO-lid Marieke Erken benadrukte in de terugblik de waarde van de beroepsvereniging en alsof het nog niet genoeg was: NVO-lid Ellen Loykens speelde in de tuchtzaak die werd behandeld, de aangeklaagde professional. Een andere vermeldenswaardigheid was het overleg dat we als beroepsverenigingen en zorginstellingen afgelopen week met VWS voerden over de actualisering van de Wet BIG; niet over de OG, wel over de nieuwe herregistratie-eisen. Als bureau hadden we geanimeerd personeelsuitje.

Diverse beroepsverenigingen die straks als ‘artikel 3-beroep’ te maken krijgen met uitgebreide herregistratie-eisen braken afgelopen week eensgezind een lans voor hun verantwoordelijkheid als het gaat om het vaststellen van die eisen en voor de waarde van hun kwaliteitsregisters. Inhoudelijke discussiepunten zijn er ook: moet er wettelijk wel of geen minimumnorm voor het aantal scholingsuren komen? De NVO vindt eerlijk gezegd van niet; een minimum wordt in de praktijk immers gauw een maximum. Daarom zouden we dit liever als een wettelijk open norm bij de beroepsgroep beleggen. En hoe waarborgen we een level-playing field tussen het BIG-register en gelijkwaardige kwaliteitsregisters, als het BIG-register op basis van een steekproef controleert op gevolgde scholing, terwijl beroepsgroepen álle geregistreerden toetsen? Iemand die het zo nauw niet neemt kan dan immers beter voor het BIG-register kiezen, omdat de pakkans dan lager is.  Het was, al met al, een inhoudelijk hoogwaardig en constructief gesprek. Eind oktober volgt nu een bestuurlijk overleg. En hopelijk daarna dan toch echt de internetconsultatie

Inhoudelijke vraagstukken op de Dag van de Jeugdprofessional deden zich met name voor naar aanleiding van de nagespeelde tuchtzaak: reflectie vinden we met z’n allen een belangrijke competentie van de professional. Vandaar onze supervisie en intervisie als registratie- en herregistratie-eis. Maar kan het feit dat een professional reflectief vermogen betoont bij een tuchtzaak, het oordeel van het College beïnvloeden? Een eventueel verwijtbare handeling heeft dan immers als plaatsgevonden. Wat we met z’n allen natuurlijk ook niet willen is dat een professional reflectie in een tuchtzaak reflectie laat zien met als (enige) doel om dat oordeel te beïnvloeden.

Relatief vaak wordt een klacht ongegrond verklaard. Op het congres werd ook dat aan de orde gesteld; wat doet dat, bij het grote publiek, met het imago van een tuchtcollege van de beroepsgroep of van SKJ?

Het zijn vragen die ook bij de NVO spelen; we bepreken deze en andere vragen met onze Colleges, omdat we het reglement van de Colleges aan het actualiseren zijn.

Over congressen gesproken: we hebben er het komend najaar nogal wat: begin oktober de eerste landelijke dag voor onze basisorthopedagogen, begin november Puur Pedagiek en half december een extra bijzondere ALV. U kunt zich inschrijven via onze website.

 

Tot volgende week,

 

M