Erkenning van wat pedagogen al zo'n 100 jaar doen? De oude Chinezen waren nog veel eerder!

Zondag 15 september. Andere beroepsgroepen gaan steeds meer pedagogische inzichten toepassen, bleek afgelopen week in de media. Jeugdartsen gaan ouders ondersteunen in stresssituaties en er is een nieuw initiatief om criminele jongeren samen met hun ouders te behandelen om recidive te voorkomen. Erkenning van wat pedagogen al zo’n 100 jaar doen? Nou, de oude chinezen waren ons ruim voor, zo laat de afbeelding zien die de uitnodiging voor het afscheidssymposium van hoofdopleider OG Paul Termaet illustreert. En ook dat is natuurlijk erkenning.

Pedagogiek is per definitie een wetenschap van de gezonde opvoeding en ontwikkeling; onze kennis over de gezonde opvoeding en ontwikkeling zetten we in om ontwikkeling te bevorderen en soms om gezonde opvoeding te herstellen. Het klinkt daarom wel ánders als een pedagoog wordt ingezet; de beroepsgroep wordt veel minder geassocieerd met ‘ziekte’  of ‘stoornis’ dan andere beroepen. Toch moeten we die eigenheid, zelfs nu de orthopedagoog-generalist is opgenomen in de Wet BIG, uitleggen, bewaken en soms bevechten, bleek afgelopen week in diverse overleggen. En dat ligt ongetwijfeld óók aan onszelf; als de boodschap (nog) niet voldoende overkomt, ligt dat allereerst aan de zender.

Met de opname van de orthopedagoog-generalist heeft de politiek ons beroep gelegitimeerd. Legitimering door wetgeving is, leerde een politiek uiterst ervaren mentor mij al tientallen jaren geleden, gestolde werkelijkheid. Het is niet zo dat wetgeving de werkelijkheid bepaalt, het is omgekeerd. Je zou dus kunnen zeggen dat we onszelf als pedagogen al lang hebben bewezen. Wetgeving en de toepassing van ónze kennis en inzichten door andere beroepsgroepen zijn indicaties daarvan. Blijkbaar moeten we daar zelf nog een beetje aan wennen. En voor sommige anderen in onze omgeving geldt dat af en toe nog meer.

Intussen zijn we gewoon hard aan het werk met ‘leuke dingen’, zoals de uitverkochte dag van de Jeugdprofessional, afgelopen vrijdag, die we als NVO samen met SKJ, BPSW en het NIP organiseerden.

Van een heel andere orde was de bijeenkomst van de ledenraad, afgelopen dinsdag. Het was geen reguliere ledenraad, maar een reflectieve lerende bijeenkomst onder begeleiding van een deskundige. Het ging over rollen en verantwoordelijkheden van de ledenraad, het bestuur en het bureau. Het ging over samenwerken en elkaar legitimeren. Het ging over de gedeelde ambitie vrij ver vooruit te kijken en de manier waarop we naar doelen toewerken samen bewaken. Het was in alle opzichten een mooie bijeenkomst die een fundament legde voor onze toekomstbestendigheid.

Tot volgende week

M