Eens en niet eens over opleiden in de GGZ, het debat over onnodige labeling en Power in de Praktijk.

Zondag 11 maart. Drie memorabele bijeenkomsten waren er, afgelopen week. Op initiatief van VWS vond een groot overleg plaats over ‘Opleiden voor de Toekomst in de GGZ’. We waren het in procesmatige zin over veel zaken eens: we zouden een top 10 moeten opstellen van de belangrijkste maatschappelijke en innovatieve vraagstukken waarop opleiden in de GGZ zou moeten inspelen, er moet een adviesraad komen voor de opleidingen, waarin ook de cliëntorganisaties zitting hebben en P3NL moet regie nemen als het gaat over de beroepenstructuur. Zeker over dat laatste zijn we het NIET eens, maar als NVO kozen we ervoor het inhoudelijke debat niet daar te voeren. Met onze partners evalueerden we de bijeenkomt over onnodige labelling en planden we een vervolg. En ik bracht dat wat ik had geleerd op de dag Power tot the Orthopedagoog in praktijk tijdens een voorlichtingsbijeenkomst voor studenten op de UvA.

Opleiders, werkgeversorganisaties, cliëntorganisaties en beroepsverenigingen kwamen woensdagmorgen samen bij VWS. Onderwerp van gesprek was opleiden voor de toekomst in de GGZ. Met VWS had ik vooraf afgesproken dat wij als NVO  de beroepenstructuur niet zouden inbrengen; dat leek mij ook niet nodig. Onze hoofdopleiders OG zijn op dit moment een opleidingsplan aan het maken en alleen dat al biedt meer dan voldoende stof om in te brengen over vraagstukken over opleiden. Maar vanaf de eerste inleider spráken anderen over de beroepenstructuur. De GGZ is het onderling best eens: een basisberoep in de vorm van de gezondheidszorgpsycholoog. Ter wille van de vermeende duidelijkheid voor cliënten. Alleen hadden de aanwezige cliëntenorganisaties geen idee waarover het vraagstuk ging en gaven in kleiner verband aan dat het hen ging om goede hulp, niet meer en niet minder. En de BIG en de beroepenstructuur zijn nou eenmaal breder dan de GGZ. Maar ja, belofte maakt schuld, dus heb ik dit plenair niet ingebracht en in kleiner verband pas na enige tijd. De discussie hóórt ook niet bij het vraagstuk ópleiden’; het is primair een vraagstuk voor beroepsverenigingen. Gelukkig waren we het er wél over eens dat P3NL hier aan zet is.

Onnodige labbeling; we hebben er een goede bijeenkomst over achter de rug op 14 februari. Hoewel de beoogde discussie uitbleef, maar dat is achteraf niet zo vreemd, want wie is er nou vóór onnodige labelling? Het vraagstuk verdiepen smaakt naar méér, maar juist omdát niemand ervóór is, was het nog een puzzel hoe we er vervolg aan zouden geven. Uiteindelijk zijn we er uit gekomen. Nieuwsgierig geworden? Houd onze website in de gaten en meld u, via NJI,  aan voor de bijeenkomst die eind mei plaats vindt.

Dinsdag hield de NVO een voorlichtingsbijeenkomst voor studenten. Alle universitaire opleidingen pedagogiek doen dat, maar de meesten doen dat zelf. En dat juichen wij als NVO toe, want het is altijd beter als een andere actor dan wij zelf vertelt wie we zijn, wat we doen en waarom je, nu of later, als je bent afgestudeerd, lid zou moeten worden. Maar sommige universiteiten willen liever dat wij dat doen en in dat geval doen wij het zelf. Bij de Universiteit van Amsterdam doen we dat al een paar jaar. Hét moment om dat wat ik heb opgestoken bij de studiedag Power tot he Orthopedagoog in de praktijk te brengen. Helaas voor de coördinator, die onze powerpoint keurig had klaar gezet. Want ik heb niets met die powerpoint gedaan (achteraf overigens niet helemáál terecht). En dat was leuk! Onze workshopleider op 16 februari had gesteld dat mensen na afloop van haar workshop vaak méér wilden. Ik dacht toen bij mezelf: ‘Ja, hoor, zal wel. Maar ik niet.’ Maar jawel! Op deze manier smaakt een presentatie houden, in ieder geval voor mij, naar méér. Is gewoon praten met de groep, over wat ze willen, wat hen raakt en wat onze beroepsgroep daar zoal in te bieden heeft. Onnodig te zeggen dat ik dit ook heb teruggekoppeld aan de betreffende workshopleider. Die is nog niet klaar met mij šŸ˜Š.

Intussen zijn we volop bezig met de werving van kandidaten voor de ledenraad. U zag het in onze special-nieuwsbrief van afgelopen vrijdag. Meldt u zich aan?

Tot volgende week,

 

M