Een stortvloed aan richtlijnen? Overleg met VWS over pedagogische rapportages vluchtelingenkinderen en nieuwe leden voor de pool ‘vluchtelingenkinderen’.

Zondag 12 maart 2017. Wat betekent het voor professionals om zich in korte tijd veel richtlijnen eigen te maken?  We waren aan het werk voor vluchtelingenkinderen. We overlegden met VWS over de pedagogische rapportages die onze leden nu op vrijwillige basis maken voor uitgeprocedeerde vluchtelingenkinderen, o.a. over mogelijkheden voor o.a. bekostiging. Uit bijna vijftig reacties van leden (DANK!) selecteerden we bijna veertig nieuwe leden voor de pool. In de loop van de week vroeg Defence for Childrens ons om hun berichtgeving over ‘Ik Blijf Hier!’ te helpen verspreiden.

Richtlijnen. We waren als NVO mede-opdrachtgever voor de ontwikkeling van veertien richtlijnen in de jeugdhulp en autoriseerden die de afgelopen twee jaar. Daarnaast leveren we, door afvaardiging van onze leden, vakinhoudelijke expertise aan richtlijnen op andere domeinen, zoals de ggz en de gehandicaptenzorg. En er komt waarschijnlijk een richtlijn dyslexie. Richtlijnen zijn ,als ze eenmaal zijn geautoriseerd, een professionele standaard voor onze leden; u moet zich eraan houden óf kunnen uitleggen waarom u ervan afwijkt. Voor medici is het werken met richtlijnen vanzelfsprekend. Voor onze professionals is het relatief nieuw en er zijn er de afgelopen tijd ook nog eens heel veel verschenen. Op de Dag van de Pedagogiek, in november, bleek zelfs dat nog veel van onze leden niet wéten dat de richtlijnen er zijn, laat staan dat u ze kent en ermee werkt. Leden die dat wél weten, blijken zich erg ongerust over de consequenties als ze ze niet voldoende kennen en toepassen.  Alle reden om als opdrachtgevers te overleggen over de invoering en communicatie. Dat overleg staat in de loop van april gelukkig al gepland.

Dinsdag stonden de vluchtelingenkinderen centraal. We overlegden ’s morgens met VWS over wat we doen voor vluchtelingenkinderen: pedagogische rapportages maken voor uitgeprocedeerde asielkinderen. In ieder geval is de belangstelling voor wat we doen voor deze doelgroep  en vonden er gelukkig gehoor. Nu gaat dat verder binnen VWS worden besproken en onderzocht op wat het departement (mogelijk samen met V&J) voor onze leden kan doen. ’s Middags selecteerden we uit een grote stapel van bijna 50 reacties leden die in de pool kunnen instromen. Ik kan het niet genoeg zeggen: wat fantastisch dat u op vrijwillige basis uw expertise voor deze doelgroep wilt inzetten! We selecteren op het aantal jaren relevante werkervaring en kennis en ervaring met diagnostiek. Nieuwe leden krijgen van het Expertisecentrum een geaccrediteerde training en werken vervolgens, zoveel mogelijk in hun eigen regio, in tweetallen. Begin april vindt die training weer plaats. In het najaar volgt dan een terugkomdag. Samen met het NIP ontwikkelden we een specifieke handreiking over beroepsethische aandachtspunten bij het opstellen van deze rapportages.

Dinsdagmiddag laat gaf ik voorlichting over de NVO aan masterstudenten van de UvA. Voor hen is registratie, bij SKJ of bij de NVO, is heel belangrijk. Daarnaast zijn zij geïnteresseerd in onze netwerken en ons geaccrediteerde nascholingsaanbod.

En donderdag werden we collegiaal ontvangen door de bestuurssecretaris van Vereniging van Verzorgende en Verpleegkundige beroepen (V&VN); een heel grote vereniging die rond de 20.000 leden telt. Zij werken al sinds 2006 met een verenigingsstructuur waarop wij ons nu oriënteren. Wij zijn heel geïnteresseerd in hoe die in de praktijk werkt. En daar hebben we in een uur tijd veel over gehoord. Ook hier dus dank!

En we hadden op het bureau in beperkte kring een sprankelend overleg over het Opvoedingsgala van 6 april. Over de inhoud spreken we komende week met de verschillende sprekers, nu ging het over de aankleding voor een 55-jarige. Zelfs voor onze mede-collega’s blijft die nog geheim.

Komt u het vooral zelf zien! Aanmelden kan nog via onze website www.nvo.nl .     

M