Een pedagoog in het Outbreak Management Team

Zondag 26 april 2020 | Een pedagoog in het Outbreak Management Team. Of eigenlijk, in het Impact Management Team. Tweede Kamerlid Segers diende hier afgelopen week een motie voor in en kreeg hij de handen op elkaar. Nu we, hoe dan ook, naar een ‘nieuw normaal’ moeten gaan, is er behoefte aan ook andere wetenschappelijke disciplines om het kabinet te adviseren. Waaronder de pedagogiek.   

Na de meivakantie gaan de basisscholen en het speciaal onderwijs weer open. Dat leidt tot vragen van u over bijvoorbeeld beschermingsmaatregelen en uw rechten en plichten. Die vragen vinden wij terecht. Onze beantwoordingslijn is altijd dat de richtlijnen van het RIVM moeten worden gevolgd, door professionals en hun werkgevers. Maar we vinden vooral belangrijk dat u, als essentiële beroepsgroep, uw verantwoordelijkheid neemt als het gaat om zorg in het onderwijs, om advisering van leerkrachten hoe om te gaan met ervaringen van hun leerlingen en tegelijk het ‘gewone’ onderwijs weer op te starten, om het ‘terugvinden’ van kinderen die de afgelopen periode helemaal van de radar verdwenen, om onderzoeken te doen die de afgelopen periode geen doorgang konden vinden. Uit de flitspeiling weten we hoeveel zorgen leden die in het onderwijs werkten hebben over de kwetsbare leerlingen. Pedagogen, help het onderwijs de draad weer op te pakken! Met inachtneming van de RIVM-maatregelen natuurlijk.

Onze flitspeiling geeft trouwens sowieso een mooi beeld van knelpunten, van kansen en wat werkgevers doen in deze crisis. Na de meivakantie komen we met een rapportage, maar vermeldenswaardig is nu al dat het merendeel van u zich gesteund en ondersteund voelt door de werkgever. Dan gaat het om randvoorwaardelijke zaken en ook om morele ondersteuning en ‘er zijn.’  En álle leden hebben zich met een sneltreinvaart videobellen eigen gemaakt en ook alle leden zien daar de voordelen van in. Zowel voor begeleiding als voor overleg binnen de organisatie en met andere partijen. Hoewel óók iedereen zegt dat er situaties zijn waarin het volstrekt ontoereikend is. En voor specifieke doelgroepen, zoals jonge kinderen, ouders die de taal slecht spreken en ouders die letterlijk van huis uit minder toegang hebben tot digitale middelen, geldt dat in het bijzonder.

Denkt u niet dat het corona is wat de klok slaat. Er zijn heel veel zaken die gewoon doorlopen. Op een paar honderd na hebben inmiddels alle OG-ers zich aangemeld om te worden opgenomen in het BIG-register. En daar weer het overgrote deel van heeft zijn registratienummer binnen. Onze eerste reguliere workshop, ondernemen met visie, is ‘gewoon’ doorgegaan. Digitaal, dat wel. En zo staan er de komende weken nog een aantal op het programma. De verhuizing van de NVO gaat gewoon door, alleen weten we niet wanneer we onszelf en u in ons mooie nieuwe pand kunnen verwelkomen. En na mijnnvo.nl zijn we nu druk bezig om om het openbare deel van de website zo aan te passen dat die voor (potentiële) leden en stakeholders veel inzichtelijker wordt

Tot volgende week

M