Een community van pedagogische experts

Zondag 12 januari. Wat zijn uw redenen om lid van de NVO te zijn? Dat vroegen we écht, in ons ledentevredenheidsonderzoek eind vorig jaar; we stelden die vraag ook fictief, aan elkaar, in een telefoontraining die we als bureau allemaal deden, eind 2019 en deze eerste week van 2020. Samen met P3NL zetten we met frisse moed in om het regiebehandelaarschap voor de OG begin 2020 toch écht voor elkaar te boksen. De aanvraag voor bekostiging van opleidingsplaatsen OG ging de deur uit. Zoals u in onze NVO-nieuwsbrief kon lezen nam ons kersverse bestuurslid Paul Willems deel aan een overleg over de Toekomst van de Zorg in de gehandicaptenzorg. En zoals u in óók de NVO-nieuwsbrief kon lezen én op de voorpagina van de Volkrant en Trouw kon lezen, de vacature voor onze nieuwe voorzitter is opengesteld.

Mijn eerste werkdag in 2020 bestond, samen met een groepje collega’s, uit een telefoontraining. Het hele NVO-bureau volgde die training afgelopen weken, in kleine groepjes. De NVO is een ‘community van pedagogische experts’. Elk lid is anders; we kunnen onze resultaten opsommen, onze diensten opsommen, maar veel liever willen we met u in gesprek, persoonlijk. Over wat u motiveert en wat u raakt, over wat u bij ons zoekt. En natuurlijk over hoe we daar nog beter op in kunnen spelen. Het is een illusie dat we kunnen doen met ieder van de ruim 8000 leden die de NVO met ingang van 2020 telt. Maar áls u ons belt of als we u ontmoeten, dán willen we dat gesprek goed kunnen voeren. En daar kunnen we nog best een handje bij worden geholpen, merken we bij die training.

Het regiebehandelaarschap regelen voor de orthopedagoog-generalist is eigenlijk ook een kwestie van in gesprek gaan. Helemaal op het eind van het afgelopen jaar agendeerden we het punt, in verband van P3NL, op een bestuurlijk overleg. Dank aan VWS, die voorzitter is van dit overleg, maar geen partij als het gaat om dat regiebehandelaarschap, voor de geboden ruimte. Wat we voor elkaar kregen was dat we het gesprek deze maand gaan voortzetten. Met onze bekende argumenten, met nieuwe voorbeelden die we van enkele leden kregen. En misschien ook met nieuwe vragen aan onze collega’s daar aan tafel: Wat weerhoudt jullie ervan deze beslissing te nemen? Waar zit het hem nou écht in? En wat kunnen we dáár dan aan doen?

Op 1 januari was het zover: orthopedagogen-generalist kunnen zich écht aanmelden voor het BIG-register. Meteen op 1 januari deden enkele leden dat ook; op 5 januari hadden zo’n vijftig dat al gedaan. Het aantal inschrijvingen voor de opleiding stijgt sterk; dat merken de reguliere opleidingen en dat merkten we als NVO zéker aan de inschrijvingen voor het individuele traject, dat 31 december écht sloot. Bijna 250 leden schreven zich in 2019 nog voor dat traject in; ze hebben tot 1 januari 2023 om het af te ronden. Toch zijn er werkgevers die inhoudelijk voor de OG-opleiding kiezen, maar uitwijken naar met name de opleiding tot gz-psycholoog, omdat dié bekostigd wordt. Dat is jammer; wat we als NVO altijd hebben willen bereiken is dat mensen om inhoudelijke redenen kiezen voor de ene of de andere opleiding. De aanvraag voor bekostiging van ook de opleiding OG lag al klaar, maar wachtte nog op enkele kwantitatieve gegevens. Ook helemaal op het eind van 2019 waren die beschikbaar en afgelopen week deden we de aanvraag de deur uit.

Afgelopen donderdag sprak ons bestuurslid Paul Willems op hoog niveau bij VWS over de Toekomst van de Zorg, in dit geval de gehandicaptenzorg. Hoe houden we die zorg doelmatig, betaalbaar en zo toegankelijk mogelijk voor iedereen die die zorg nodig heeft. Door samenwerking, binnen en tussen instellingen. En door, vanuit cliëntperspectief, anders te gaan denken over ‘Wie mág wat?’ Dat de gedragswetenschapper bij het terugdringen van dwang een rol heeft gekregen in die gehandicaptenzorg die voorheen was voorbehouden aan artsen is daar een voorbeeld van.

Óp naar de rest van 2020

Tot volgende week.

M