Duplo op vierde landelijke OG-dag, handreiking werkervaringsplaatsen en onterechte dyslexiverklaringen

Het ‘systeem’ stond centraal op de goedbezochte vierde landelijke OG-dag, afgelopen vrijdag. Met duplopoppetjes kunnen ook heel jonge kinderen en verstandelijk gehandicapten hun opvoedingssituatie visualiseren en gewenste veranderingen uitbeelden. We werken hard aan de handreiking werkervaringsplekken. Binnen twee weken hopen we hem op onze site te kunnen zetten. Hoe hard het nodig is, lieten ook mediaberichten afgelopen week weer zien. De media besteedden ook opnieuw aandacht aan dyslexie. Ook op dat vlak bundelen we, samen met het NIP, onze krachten om onterechte dyslexieverklaringen tegen te gaan.

 

Afgelopen vrijdag kwam een kleine 200 orthopedagogen generalist bij elkaar voor de vierde landelijke OG-dag. De dag werd traditiegetrouw georganiseerd door het netwerk OG en is in de afgelopen jaren een van de paradepaardjes van de NVO geworden. Iets waarop we als NVO oprecht trots mogen zijn en we kijken dan ook uit naar het eerste lustrum, volgend jaar. De OG-dag stond in her kader van ‘het systeem’ en liet vanuit dit spectrum verschillende ontwikkelingen en behandelingen zien. De duplopoppetjes kwamen al ter sprake, maar het ging bijvoorbeeld ook over vreedzaam opvoeden

 

Achter de schermen werkten we deze week gestaag door aan de handreiking voor onze leden die zijn aangewezen op werkervaringsplekken. Vrijdag bracht de VSNU een rapport uit over perspectieven van hoogopgeleide afgestudeerden. Hun kansen worden beter. Dat is goed nieuws, maar de vraag is of dat ook geldt voor pedagogen. In ieder geval was het rapport aanleiding voor herhaalde berichtgeving in de landelijke media over de noodzaak voor o.a. pedagogen om een werkervaringsplaats te aanvaarden om zo de letterlijk broodnodige praktijkervaring op te doen. Hoewel we er ng de laatste hand aan leggen is de handreiking al in conceptversie beschikbaar voor leden van NVO en NIP. Als u hem nodig hebt, kunt u hem al krijgen. Ook kunt u met vragen bij ons terecht. Binnen twee weken hopen we de definitieve versie op onze sites beschikbaar te hebben.

 

Ook al achter de schermen proberen we als NVO en NIP het afgeven van onterechte dyslexieverklaringen in de hele onderwijskolom tegen te gaan. We kunnen daar  als beroepsverenigingen met ons kwaliteitssysteem (beroepscodes, tuchtrecht, registers, geaccrediteerde (na)scholing) het nodige aan bijdragen en we kunnen ook bijdragen aan informatie voor de hele onderwijskolom over waarop zij moeten letten als zij dyslexieverklaringen vragen. We zouden graag ook een richtlijn voor onderzoek naar en facilitering bij dyslexie willen ontwikkelen, maar dat vergt steun van de overheid. Ook zou een meldpunt voor tekortschietende of onterechte dyslexieverklaringen een aanvulling zijn, net als en onderzoek en monitoring van de situatie in de praktijk. We lieten dit het ministerie van onderwijs al weten en gaven op hun verzoek ook geïnteresseerde Kamerleden achtergrondinformatie. Eind juni debatteert de Tweede Kamer over dit onderwerp.

 

En verder spraken we ook deze week weer met een van de postmaster opleidingsinstellingen over ontwikkelingen in het onderwijs. In dit geval zoomden we o.a. in op modulair onderwijs. Ook verdiepten we ons als bureau in de ‘pedagogische identiteit’. Diverse gremia binnen de NVO benadrukten afgelopen maanden de behoefte aan een bondige, heldere duiding daarvan. En die maken blijkt nog best moeilijk. Maar we komen er wel!

 

Tot volgende week

 

M