De juiste zorg door de juiste professional...?

Zondag 16 juni. Zo op het eerste gezicht is iedereen het er mee eens; de juiste zorg door de juiste professional. Maar als het echt concreet wordt hebben we de grootste moeite om een balans te vinden tussen kwaliteit en flexibiliteit. ‘We’, dat zijn wij als beroepsgroepen, maar ook brancheorganisaties, zorgverzekeraars en onze volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer. Dat we de zorg voor de cliënt serieus nemen en dus niet lichtvaardig tot meer flexibiliteit overgaan is te begrijpen en misschien zelfs te prijzen. Maar soms lijkt het ook gewoon op zand in de machine gooien, vanuit meer oneigenlijke motieven.

Het was de week van de juiste zorg door de juiste professional. De Tweede Kamer behandelde woensdag de aanpassingswet Zorg en Dwang, de wet die orthopedagogen-generalist en gz-psychologen een functie geeft die voorheen uitsluitend door artsen kon worden bekleed. Omdat het gaat om een zorgbehoefte waarvoor juist zíj zijn toegerust. Mét alle waarborgen dat als het om echt medische handelingen blijft, de arts ‘in charge’ blijft. Het was een debat waaraan maar een beperkt aantal Kamerleden deelnam en een betrekkelijk legen publieke tribune. Enkele Kamerleden waren gelukkig uitstekend ingevoerd. De ambtenaren, die  minister Hugo de Jonge ondersteunden, trouwens ook. Zo werd, in de betrekkelijke marge, een debat gevoerd dat  mij heel heel belangrijk lijkt voor hoe we de zorg in Nederland inrichten.

Al een paar weken schrijf ik in dit weekbericht over het Kwaliteitsstatuut ggz. Eigenlijk gaat het daar om precies dezelfde vraag: kunnen en willen we, met behoud van kwaliteit, meer flexibiliteit inbouwen en meer verantwoordelijkheid bij de zorgaanbieder neerleggen? Dié moet, binnen kaders, kunnen bepalen welke professional wordt ingezet. Dat is wezenlijk anders dan hoe we dat nu, minutieus, centralistisch regelen. De Algemene Vergadering van P3NL stelde zich dinsdagavond collectief achter die lijn en besloot tot een brandbrief over het Kwaliteitsstatuut. Waarin wij, dat mag helder zijn, postmaster opgeleide gedragswetenschappers en specialisten beter willen positioneren en ordentelijk maar snel willen laten instromen als regiebehandelaar. Omdat dat de cliënt ten goede komt.  Die brief werd vrijdag verstuurd. Een beperkt aantal leden van P3NL, waaronder de NVO, waren de motor achter deze brief. Of misschien moet je zeggen: ‘accu’. Want het ging ook om energie die we bij elkaar opwekten en die weer leidde tot nieuwe energie.

Energie was er ook op een bijeenkomst donderdagavond. We kwamen bijeen met een, laten we zeggen, kerngroepje dat dagelijks met beiden voeten in de wetenschap van de pedagogiek staat. En we zetten Puur Pedagogiek 2020 in de steigers. Ook hier, zij het heel anders en dit keer onbetwist šŸ˜Š, de juiste professional op de juiste plek. Over inhoud ging het vreemd genoeg nog niet of nauwelijks. Wel, met al deze ervaring met boeiende wetenschappelijke congressen bij elkaar, over aansprekende en uitdagende vormen.

De komende week is een besluitvormende week als het gaat om de juiste zorg door de juiste professional. Onnodig te zeggen dat we daar reikhalzend naar uit kijken.

Tot na die beslissende week,

M