De flow van samenwerking

Zondag 17 februari. Marlies is enkele weken op avontuur in het prachtige Nieuw Zeeland en dat geeft mij als voorzitter de unieke kans in de pen te klimmen  voor deze wekelijkse column. Een week met als rode draad samenwerken. Aan een gezamenlijke beroepenstructuur, een gezamenlijke Kamerbrief, de wijziging wet zorg en dwang/OG in de BIG samen met VWS, en aan nieuwe congressen. Kortom volop stof om te delen.

Met onze collega-organisaties NIP, NVGzP en NVP hebben we in P3NL verband stappen gezet met een gezamenlijk rapport over de herziening van de beroepenstructuur. De eerste fase van een onderzoek door SiRM is afgerond en we gaan gezamenlijk  door met de tweede fase.

Deze week debatteerde de Tweede Kamer over zelfdoding in de jeugdzorg. Een heftig onderwerp en aanleiding voor GGZ Nederland, Jeugdzorg Nederland, NVvP, NIP en NVO een Kamerbrief te schrijven. Wat we eigenlijk willen is: 0 gebruik van de separeer, 0 sui╠łcides en richting 0 kinderen uit huis. Een belangrijke sleutel hiertoe is beter samenwerken in de hele keten. Peter Dijkshoorn (kinder- en jeugdpsychiater / bestuurder van Accare) is een groot voorvechter hiervan. We zijn er heel blij mee dat hij op ons congres Puur Pedagogiek de deelsessie verzorgt: Separeren, we gaan het 100% voorkomen! Er zijn nog plekken vrij!

Samen met dr. Jana Knot-Dickscheit en prof. dr. Erik Knorth van de Rijksuniversiteit Groningen organiseren we op 25 april een congres over Multiproblem gezinnen. Vorige week verstuurden we al een save the date en we zijn druk bezig de laatste hand aan het programma te leggen. En deze week kwam nog meer samenwerking tot stand.  We gaan samenwerken met de uitgever van het Tijdschrift voor Orthopedagogiek en zijn kennispartner geworden voor het symposium De Toekomst van de orthopedagoog op 25 november aanstaande.

Met VWS hadden we een vervolgoverleg over de wijziging wet zorg en dwang /opname van de OG in de BIG. Allerlei stukken moeten hiervoor uitgewerkt worden en ook deze week hebben we hierin weer stappen gezet. Daarnaast gaat minister De Jonge de Kamervragen beantwoorden.

Deze week kwam verder het netwerk basis orthopedagogen bij elkaar, ze spraken over praktische zaken zoals ICT-toepassingen en verdiepten zich in het thema VVE. Daarna ging het over de organisatie van regionale themadagen en natuurlijk de landelijke BO–dag. En ook deze week konden we een save the date versturen voor de landelijke dag OG op 28 juni aanstaande.

En dat onze wekelijkse nieuwsbrief werkt, hebben we gemerkt aan de respons op onze vacature voor een nieuw bestuurslid. De eerste reacties zijn binnen en we hopen dat nog veel meer leden aan het afwegen zijn of dit iets voor hen is, of in hun netwerk kijken of er een potentieel bestuurslid bij zit!

Jim.