Succesvolle derde Dag van de Pedagogiek, kansen voor pedagogen in kinderopvang, groene pedagogen en gemeentes die te kort schieten.

6 november 2016. Dat was een lange radiostilte aan mijn kant. Maar liefst drie weken achter elkaar kreeg u van mij geen weekberichtje. Eerst vanwege familieomstandigheden, toen omdat er in de herfstvakantie maar heel weinig te melden viel en voor vorige week heb ik eerlijk gezegd geen goed excuus. Ik begon eraan, werd afgeleid en toen kwam het er niet meer van. Maar nu pak ik de draad weer op.

Het meest spraakmakend afgelopen week was de Dag van de Pedagogiek. Al weer voor het derde opeenvolgende jaar en dit maal in Corpus in Leiden. De universiteit Leiden was, mét de NVO, deze keer trekker. Dat was zichtbaar in de persoon van onze erudiete ‘Leidse’ dagvoorzitter, Ina Berckelaer-Onnes. Leidse wetenschappers, Chris Espin en Hanna Swaab, waren prominent aanwezig in respectievelijk het ochtenddeel over onderwijs en in het middagdeel over jeugdhulp. Voor het eerst werd tijdens deze Dag onze jaarlijkse thesisprijs uitgereikt. Dat past inhoudelijk wel heel mooi bij elkaar. Prachtig hoe één van de prijswinnaars zichzelf op een ludieke wijze als werkzoekende profileerde. De opkomst was weer wat hoger dan vorig jaar; er waren dit jaar bijna 230 deelnemers. En zeker zo fijn: de deelnemers vormden samen een actieve zaal, waaruit veel vragen kwamen en die zo bijdroeg aan een interactieve dag. Maar, mensen, wat zijn de richtlijnen jeugdhulp weinig bekend bij jullie! Als onderwijs en jeugdhulp meer willen samenwerken, en dat horen wij van alle kanten, dan vergt dat wederzijds kennis van elkaars stelsels en elkaars werkwijzen. Daar ontbreekt het dus blijkbaar op in ieder geval onderdelen nog wel aan. Een actiepunt voor ons allemaal. Maar los daarvan: een applausje voor iedereen die heeft geholpen van deze Dag een succes te maken. We zijn heel benieuwd naar de evaluatie.

Deze week gaf ons weer inzicht in ontwikkelingen in het werkveld en kansen voor pedagogen. Leuk dat u mijn column in De Pedagoog leest. Dat bleek o.a. uit de reactie van twee leden naar aanleiding van mijn ‘omgevingspedagoog’. Zij zijn ‘groene pedagogen’, bij uitstek gericht op de natuur als opvoedingscontext. De column was het laatste zetje dat zij nodig hadden om met ons in gesprek te gaan. Het werd een verrassend gesprek, dat een vervolg krijgt in een artikel in De Pedagoog. We spraken ook met vertegenwoordigers van de Kinderopvang over de ontwikkelingen in en kansen van de nieuwe Wet op de Kinderopvang. Wat een interessante functies daar, voor professionals zoals u: een inhoudelijke managementtaak, die bestaat uit het bewerkstelligen van ketenrelaties, het ontwikkelen van beleidskaders binnen (grote) organisaties en scholingsbeleid voor medewerkers. Ook dat gesprek wordt vervolgd in De Pedagoog, maar kreeg eigenlijk al meteen een follow up. Met een stapel boeken op mijn tafel die een collega van het Nederlands Jeugd Instituut de volgende dag bracht en met de inleiding van Ruben Fukkink op de Dag van de Pedagogiek over ontwikkelingen in de Kinderopvang. We willen nu graag weten hoeveel pedagogen in de Kinderopvang werken en hoeveel leden bij de NVO dat doen. Met vereende krachten kunnen we daar waarschijnlijk wel een indicatie van krijgen.

De projectgroep vluchtelingenkinderen kwam afgelopen week onder voorzitterschap van de Universiteit Groningen bij elkaar. De projectgroep zette signalen die pedagogische rapporteurs op de Terugkomdag op 30 september inbrachten, om in een hele serie besluiten en actiepunten. Deelnemers aan de pool ontvangen binnen enkele weken een rapportage. We besloten o.a. dat we structureel elk jaar een (geaccrediteerde) training en een terugkomdag gaan organiseren. We hopen dat we nog voor de Kerst met een uitnodiging voor de training begin volgend jaar kunnen komen. We denken namelijk dat we de komende jaren voortdurend nieuwe instroom in de pool kunnen gebruiken, maar daarvoor is een training vereist.

Wist u dat wij als gedragswetenschappers in Groningen een archief- en documentatiecentrum hebben?  De NVO betaalt daar jaarlijks contributie aan en u kunt daar terecht voor allerlei historisch materiaal over en uit ons vakgebied. De NVO mag daar natuurlijk niet ontbreken. Maar o schande, doet dat nog wel. Er is in het verleden wel eens actie op gezet, maar dat is gestrand. We spraken deze week met het Archief om daarin, systematisch en binnen afzienbare termijn, verandering in te brengen. Maar dat is nog een hele klus, waarop we in onze nieuwsbrief en op onze website vast nog terug komen.

Begin van de week kwam de Tafel Jeugd als netwerk binnen P3NL bijeen. De Tafel bevestigde al doende zijn functie als netwerk; het eerder opgestelde tienpuntenplan werd doorgelopen op actualiteit, op de vraag of, waar en hoe actie was belegd en wat de Tafel hiervoor kon betekenen. Steeds opnieuw was de conclusie dat het belangrijk is dat de deelnemers tijdig zijn geïnformeerd over beleidsinitiatieven en dat zij tijdig in de gelegenheid worden gesteld om input te leveren. Afgelopen week manifesteerde zich de nodige kritiek op de wijze waarop de gemeentes uitvoering geven aan de jeugdhulp, variërend van geld dat blijft liggen, terwijl kinderen, jongeren en hun ouders hulp nodig hebben, tot aan rolvermenging als bekostiger enerzijds en inhoudelijk beoordelaar anderzijds. Ook in die discussie wil de Tafel zich profileren.

Tussen de bedrijven door werden deze week de bestuursstukken ontwikkeld en verstuurd. Altijd weer een klus op zichzelf.

De Dag van de Pedagogiek is voorbij, maar onze Eindejaarsbijeenkomst komt eraan. Op 15 december gaan we het hebben over de geactualiseerde beroepscode, U bent méér dan welkom. U kunt zich aanmelden via onze website.