'Betaal die contributie! Er komt een moment dat de directeur je mee uit eten vraagt.'

Zondag 8 september. Systeemtheorie (niet: -therapie) als noodzakelijke kennis in de opleiding orthopedagogiek, de niet te kwantificeren bijdrage van dyscalculiedeskundie professor Hans van Luit en het Huis van de Pedagogiek.

De week begon en eindigde met twee grootheden.

Maandagavond ging ik eten met Resi Bessems, een begenadigd docent en vaste keynotespeaker van onze NVO-studiedag over invloed nemen. Zoals te verwachten passeerden die maandagavond in sneltreinvaart allerlei vraagstukken en thema’s rondom de opleiding OG. Als NVO gaan we er niet over, maar sinds maandagavond ben ik ervan overtuigd dat die opleidingen niet zonder systeemtheorie kunnen. En dat evidencebased uiteraard belangrijk is, maar dat juist orthopedagogen verhoudingsgewijs veel te maken krijgen met het relatief kleine percentage waar evidencebased therapieën niét werken. Kijk, en dán gaan we er weer wel over. Want de opleidingen moeten opleiden tot wat wij als beroepsgroep de norm vinden. De avond eindigde grappend met de uitroep van Resi die deze week dit weekbericht siert.

Vrijdag mocht ik Hans van Luit toespreken tijdens zijn afscheidsrede als hoogleraar bij de Universiteit Utrecht. Mooi om te zien, die middag tijdens het congres dat voorafging aan die rede, hoe hij als hoogleraar ‘school’ heeft gemaakt met mensen die bij hem zijn gepromoveerd en die de kennis op diverse plekken weer uitdragen en verder ontwikkelen. Zo veelzijdig kan onderzoek zijn naar rekenen en dat wat leren rekenen en rekengedrag beïnvloedt. Hans was en is één van de bruggen tussen de universiteiten en de beroepsgroep. Zijn bijdrage aan die beroepsgroep is zo’n ingewikkelde rekensom van optellen, vermenigvuldigen, delen en een enkele keer ook aftrekken dat de beste rekenaar niet in staat zou zijn die te kwantificeren. Gelukkig betekent deze rede niet het einde van zijn werkzaam leven; noch alshet gaat om onderzoek, noch als het gaat om al het werk voor de NVO. Voor mij persoonlijk was het ook een ervaring. Met een hoogleraar als echtgenoot heb ik al heel wat cortèges gezien. Maar erin meelopen was onverwacht indrukwekkend.

Sinds onze bestuursvergadering, dinsdagavond, is bekend wat de nieuwe locatie van het NVO-bureau wordt. Samen met de kenniscentra jeugd en langdurige zorg in ons huidige pand verhuizen we komend voorjaar naar een pand waar nu o.a. het Centrum Jeugdgezondheidszorg aen IederIn al huizen. Heel passend dus. In de nabije toekomst zullen we studiedagen tot zo’n 80 deelnemers in eigen huis gaan verzorgen. Niet alleen voor de medewerkers, ook voor u als lid verandert er dus een en ander. Maar veel avondvergaderingen zullen waarschijnlijk vlakbij Utrecht Centraal Station blijven plaatsvinden.

Met het hele bureau gaan we kijken. Voor één keer maandagmorgen de telefoon op het antwoordapparaat. 

Tot volgende week,

M