Applaus op lustrum OG-dag, Kwaliteitsregisters en Puur Pedagogiek

Zondag 18 juni. Vrijdag organiseerde het netwerk OG al weer voor het vijfde achtereenvolgende jaar de landelijke OG-dag. Een lustrum. Voor deze gelegenheid ging het echt om een hele dag. Met Ruud Veltenaar als keynote speaker met een missie en een boodschap voor ons. Wij als NVO verhoogden de feestvreugde met de mededeling dat het wetsvoorstel waarin de OG in de wet BIG wordt opgenomen er nu echt aan zit te komen; de concept wetteksten hebben we langs zien komen. Dat leverde ons applaus op. Wanneer de internetconsultatie plaats vindt is nog een vraag. VWS spreekt over ‘rond de zomer’.

We zijn als NVO betrokken bij een punt dat, met veldpartijen, misschien nog wat nadere uitwerking vergt: de herregistratie van beroepen in die wet gaat straks ook nascholing vragen.  De Kwaliteitsregisters van veel beroepsgroepen vragen nu al om nascholing en kunnen straks in de nieuwe wettelijke situatie een rol spelen. Maar daarin zijn nog uitwerkingspunten. De vraag is of de minister over die punten helderheid wil hebben voordat zij het wetsvoorstel aanbiedt voor internetconsultatie of dat dat parallel, in lagere regelgeving, kan worden uitgewerkt.

Heel veel verder in de tijd organiseren wij onze jaarlijkse dag van de pedagogiek. Dit jaar ‘trekt’ de universiteit van Amsterdam. De dag gaat anders heten. Het bestuur hakte dinsdag de knoop door. Het wordt Puur Pedagogiek. Volgende week vindt u de flyer bij de tweede uitgave van De Pedagoog van dit jaar.

Over de bijeenkomst over de herregistratie schreef ik al in de nieuwsbrief van vrijdag. Het was mooi om met zoveel verschillende beroepsverenigingen samen op te trekken en samen voor onze visie op verantwoordelijkheid van de individiuele professional te gaan staan. We zien dat werkgevers behoefte hebben aan variëteit en diversiteit in geaccrediteerd scholingsaanbod. We zien ook dat hun beeld van wat wij daarin al bieden niet matcht met onze praktijk. Blijkbaar is daar nog missiewerk te verrichten. En, eerlijk is eerlijk, we kunnen ook nog wel verder verbeteren. Tijdens de bijeenkomst kregen we daarvan van collega’s mooie voorbeelden. Bijvoorbeeld hoe we professionals nog beter kunnen helpen als het gaat om wat zij, in hun specifieke situatie, zelf nodig hebben om hun beroep beter te kunnen uitoefenen. Een scholingsnorm die bestaat uit een aantal uren doet daaraan misschien niet helemaal goed recht. Maar wat zou op landelijk niveau een operationeel en werkbaar alternatief zijn?

Ja, die wettekst. Ik hoop dat het nu echt niet meer lang duurt voordat ook u hem kunt zien. En, zoals ik op de OG-dag zei, dan is er werk aan de winkel. Het zou mooi zijn als veel leden laten zien dat en hoe zij dit wetsvoorstel steunen en op de werkvloer ook hun collega’s van andere disciplines overtuigen van de wenselijkheid van de opname van de OG als basisberoep in de wet BIG.

Met vliegende kracht zette de Universiteit van Amsterdam afgelopen week vaasrt achter het programma van de voormalige Dag van de Pedagogiek, nu 'Puur Pedagogiek'. Binnen een paar dagen was het programma  rond, hadden sprekers bevestigd en was de tekst voor de flyer klaar. Met veel dank an de onderzoeks- en onderwijsdirecteuren kunne wij daardoor nog nét die flyer meesturen met De Pedagoog. Daarna kunt u zich met de bekende vroegboekkorting aanmelden.

Het bestuur kon dinsdag  maar liefts drie bestuurslden als kandidaat-bestuurslid benoemen en gaan voordragen ana de ALV. En over die ALV gesproken: u komt toch ook? U gata o.a. besluiten over onze verenigingsstructuur. Aanmelden kan via onze website: www.nvo.bl

Tot volgende week

 

M