Actieprogramma's voor kinderen en jongeren en pannenkoeken

Zondag 7 februari 2021. Een orthopedagogisch perspectief in grootschalige programma’s voor kinderen, jongeren en gezinnen, billijkheid en redelijkheid in het Kwaliteitsstatuut ggz in het overgangsjaar 2021, de associatie van academische werkplaatsen en samen pannenkoeken bakken.

Niet alleen het kabinet heeft het recent over de belangen van kinderen, jongeren en gezinnen ná de coronapandemie. Lilian Ploumen, lijsttrekker PvdA, diende donderdag een breed gedeelde motie in voor een deltaplan Jeugd. Als NVO kregen we diezelfde donderdag de gelegenheid om, via de FvOV waarbij we als NVO zijn aangesloten, te reageren op een concept voor het Nationaal Actieprogramma Onderwijs. In het politiek-maatschappelijke debat zien we aandacht voor onderwijsachterstanden en daarmee nog grotere risico’s op kansenongelijkheid. En mensen die al die aandacht voor cognitieve ontwikkeling veel te eenzijdig vinden en pleiten voor herstel van het gewone leven in vooral eerst andere aspecten. Als NVO vinden we dat allebei belangrijk en pleiten we dus voor beide. En voor een (ortho)pedagogisch perspectief, zowel op de vraag hoe je opvoedings- en ontwikkelingsvraagstukken die zich juist nu voordoen, kunt benaderen. Hoe je kunt concreet kunt voorkomen dat zich daadwerkelijk problemen gaan voordoen. Ons lid van verdienste Stijn Sieckelinck leverde zo’n anderhalve week geleden daaraan al een bijdrage.

Donderdagmorgen spraken we als P3NL en NVO samen met het Zorginstituut en de Kwaliteitsraad. Aanleiding waren schrijnende situaties die zich voordoen in continuïteit van zorg. Wat als een cliënt 19 wordt, na zijn achttiende doorbehandeld werd door een orthopedagoog-generalist, die haar taken als regiebehandelaar nu niet kán overdragen aan een gz-psycholoog, omdat die niet beschikbaar is en in de wetenschap dat dat een jaar later wél zou kunnen? Het Zorginstituut Nederland en de Kwaliteitsraad willen velpartijen ondersteunen bij de invoering van het nieuwe Landelijke Kwaliteitsstatuut ggz, waarin ook de orthopedagoog-generalist regiebehandelaar kan zijn. Maar in het overgangsjaar is de nieuwe situatie nog niet van kracht, laat staan dat er op zou worden gehandhaafd. We kwamen er echter wel op uit dat in zo’n overgangsjaar sprake zou moeten zijn van redelijkheid en billijkheid, als belangen van cliënten aantoonbaar in het geding zijn.

Het was een week met veel één-op-één-gesprekken met leden en niet-leden. Een gesprek dat er voor mij uit sprong was een gesprek met een lid-hoogleraar uit Tilburg, over wetensschappelijke onderbouwing van orthopedagogische begeleiding en ondersteuning in de gehandicaptenzorg. Er ontvouwde zich voor mijn ogen en oren een mij tot nu toe niet bekende associatie van academische werkplaatsen en van een kennisalliantie tussen zo’n werkplaats, de bracheorganisatie van de gehandicaptenzorg en het wetenschappelijk onderzoeksinstituut van VWS.  Verbinding. Onnodig te zeggen dat we de linken met deze associatie gaan versterken…

En als bureau vierden we ‘Chandeleur’. In Frankrijk een begrip, onder ban oudsher katholieken (zoals ik) bekend als Maria-Lichtmis. Een soort terugkeer van het licht, dat je viert met een symbolische weergave van de zon in de vorm van pannenkoeken. Collega’s en zelf enkele bestuursleden zetten hun zoom in de keuken aan en gaven elkaar letterlijk een kijkje in de keuken. Een aantal van ons verorberden de pannenkoeken ook ‘samen’. La Chandeleur bleek in 2021 de aankondiging van de winter te zijn, die ons nu opeens weer in alle hevigheid in zijn greep heeft. Ik genoot ervan en hoop op ijs in grote vaarten zoals de Rottemeren.

Tot volgende week,

 

M