De belangen van zelfstandig gevestigden in de wkkgz en nieuwe medewerkers

In de ggz en de langdurige zorg moeten zorgaanbieders aan een aantal eisen gaan voldoen die de nieuwe Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ) regelt. Ik schreef er al eerder over. Ze moeten over een klachtenregeling beschikken, in geval van een klacht die niet zomaar is op te lossen, moeten ze klachtfunctionarissen kunnen inschakelen en tenslotte moeten ze zijn aangesloten bij een landelijke geschillencommissie. Voor pedagogen in loondienst regelt de werkgever al dit soort zaken. Zelfstandig gevestigden moeten hiervoor zelf zorgen. De NVO wil hen daarbij graag van dienst zijn en werkt daarvoor samen met het NIP. Ook P3NL en een aantal partijen buiten P3NL zoeken aansluiting. Een regeling die zelfstandig gevestigden kunnen overnemen gaan we publiceren, maar daarvoor moeten we eerst alle stappen rond hebben. Woensdag spraken we met de landelijke geschillencommissie over de mogelijkheid voor zelfstandig gevestigden om aan te sluiten bij de commissie ggz (die al bestaat) en bij de commissie langdurige zorg, die nu met betrokkenheid van de VGN wordt opgericht. Als GGZ-nl en de VGN positief zouden zijn over de vraag of ook zelfstandig gevestigden zich kunnen aansluiten, ligt die weg open. Ook dan hebben we op korte termijn overigens nog wel een flink aantal zaken te regelen, inhoudelijk, maar ook organisatorisch. Want we denken dat we collectief ook de kosten voor aansluiting voor u aanzienlijk kunnen drukken, maar dat vergt wel een en ander. We houden u op de hoogte.

Verder stond de week in het kader van het werven van nieuwe medewerkers voor het secretariaat, omdat, heel toevallig tegelijkertijd, twee medewerkers elders een nieuwe uitdaging vonden. Nu, na afloop van deze week, weet ik dat alles in kannen en kruiken is en dat we vanaf 1 oktober ook in dat opzicht weer op volle kracht vooruit kunnen.

Tot volgende week,

 

M