Zondag 22 november: werkervaringsplekken?

De Beroepscode in soorten en maten, privacy in onderwijs en jeugdhulp, het duivelse dilemma van werkervaringsplekken, hoe gebruiken supervisoren het beroepscompetentieprofiel in de praktijk en het model Kwaliteitsstatuut. Verder besteedden we aandacht aan de Week van de Kindermishandeling en haalde het manifest voor vluchtelingekinderen dat wij als NVO mede ondertekenden vrijdag de voorpagina van de Volkskrant.

Maandag vond in Rotterdam de vierde en laatste regionale bijeenkomt van dit kalenderjaar over de beroepscode plaats. Een volle zaal, die van meet af aan actief inbreng had. Ook hier weer veel vragen over privacy in onderwijs en jeugdhulp. Over systemen waarin te veel betrokkenen in dossiers kunnen waarmee ze niet direct van doen hebben. Over de vraag in hoeverre een wijkteam opdrachtgever kan zijn. En over de vraag in hoeverre je als pedagoog verantwoordelijk kunt zijn voor het handelen van bijvoorbeeld leraren. Daarover kunnen we vanuit het regie- en hoofdbehandelaarschap wel iet zeggen: niet. Elke professional heeft zijn eigen vakinhoudelijke verantwoordelijkheid. Wat niet wil zeggen dat dat een reden is om het gesprek te vermijden. Integendeel. De vele signalen over vooral onderwijs zijn, ik zei het al eerder, een actiepunt voor ons als bureau.

Het jaarlijkse overleg tussen bestuur, het College van Toezicht en het College van Beroep belichtte de beroepscode vanuit een ander perspectief. Afgelopen jaar realiseerden we ons door schade en schande dat onze systematiek hiaten vertoont; onze leden is te weinig duidelijk welke maatregelen de Colleges kunnen opleggen én wat de consequenties daarvan voor hen zijn. En ook wat de consequenties zijn al een lid de opgelegde maatregel niét opvolgt. We moeten ons ook zelf nog verder beraden op de vraag wanneer en waarom een maatregel het openbaar maken daarvan vergt. Kunnen we het voor cliënten gemakkelijker maken? Die vraag kwam ook al in het kader van verbetering van de wettelijke  tuchtcolleges BIG naar voren. Veel werk aan de winkel, maar wel heel zinvol werk. By the way: we gaan de beroepscode komend jaar actualiseren; daarvoor is het na zo’n acht jaar de hoogste tijd.

Misschien ook wel beroepsethisch, maar dan van nog heel andere aard zijn werkervaringsplaatsen.  Startende professionals die tegen weinig salaris en soms met weinig begeleiding de kans krijgen ervaring op te doen en zo aan hun cv te werken. We spraken er samen met het NIP over met het televisieprogramma De Monitor, dat hieraan begin januari een uitzending wijdt. We kregen signalen van u, maar we hebben nog geen systematisch beeld van het aantal en de aard van plaatsen die onze starters bekleden óf die u als werkgever aanbiedt óf die u als teamleider begeleidt. Daarom zetten we volgende week een korte peiling onder u uit. In het programma van De Monitor willen we immers goed beslagen ten ijs komen.

Woensdagavond bediscussieerden ruim negentig NVO-supervisoren hoe zij het beroepscompetentieprofiel OG kunnen hanteren bij begeleiding en toetsing van hun supervisanten. Altijd weer doet het mij zo goed hoe betrokken onze leden zijn bij hun beroep en bij het opleiden van nieuwe professionals. En hoe serieus zij dit nieuwe en niet altijd even makkelijk toegankelijke en hanteerbare product van de NVO nemen.

Donderdag was een dag van, laat ik het maar gewoon zeggen, bestuurlijk gedoe. We zijn soms noodgedwongen zo druk met het bestuur van andere organisaties, zoals SKJ en de FGzPt, waarbij ook wij als beroepsverenigingen op een of andere manier betrokken zijn.  Via al die lijntjes kunnen we een consistent en doordacht geheel neerzetten, maar het vergt zorgvuldig én stellig manouvreren en soms veel energie.

Tussen de bedrijven door en vooral ook in het weekend legden we in P3NL verband de laatste hand aan onze reactie op het concept Kwaliteitsstatuut. Het concrete resultaat van het advies van de commissie Meurs om het regiebehandelaarschap vorm te geven. Ik hoop dat het morgen de deur uit gaat.

Hebt u zich al opgegeven voor onze eindejaarsbijeenkomst op 10 december? Aanmelden kan via onze website.

Tot volgende week,
M