Zondag 15 november: radicalisering, tuchtcolleges en werkervaringsplaatsen

Uitgerekend afgelopen week overleg met de rijksoverheid over radicalisering. Opname van de OG in de BIG betekent ook vertegenwoordiging in regionale tuchtcolleges en het Centraal Tuchtcollege. En de NVO over werkervaringsplaatsen op De Monitor.

Nog helemaal onwetend over wat ons in Europa afgelopen vrijdag te wachten stond, overlegden we woensdag met de ministeries van V&J, VWS en de Nationaal Coördinator Terrorisme Bestrijding over radicalisering als pedagogisch vraagstuk. NVO-lid Stijn Sieckelinck doet daarnaar al jaren onderzoek en met zijn inbreng bracht de NVO daarover enkele publicaties uit. Vorige week vrijdag sprak Stijn hierover nog op de Dag van de Pedagogiek. De rijksoverheid wil investeren in preventie en heeft daarom o.a. aandacht voor onderwijs en jeugdhulp. Vraag aan het NVO-bureau was of u als lid signalen heeft over vraagstukken waarmee u wordt geconfronteerd. Wij als NVO hebben ons in het vraagstuk verdiept omdat het gaat om onze einddoelgroep, maar niet zozeer vanuit uw signalen. Ik vermoed dat u, als u hiermee bezig bent, behoefte kunt hebben aan inhoudelijke ondersteuning of aan beroepsethisch advies, van uw collega’s of van ons als bureau. Immers, wat doe je als hulpverlener als iemand je in vertrouwen vertelt over wat hem of haar bezig houdt of wat hij of zij van plan zou zijn? Zowel als het gaat om inhoudelijke deskundigheidsbevordering als waar het gaat om beroepsethiek kunnen we iets voor u betekenen en dat hebben we de rijksoverheid dan ook zo verteld. Maar omgekeerd, als de overheid meer zou willen weten over signalen in het onderwijs of in de jeugdhulp kunnen wij, met alle beroepsethisch voorbehoud van dien, u ook benaderen. Helaas kan dit, na afgelopen weekend, actueler zijn dan ooit.

Veel minder geladen was het overleg dat we als bureau maandagmorgen voerden met het Centraal Tuchtcollege. Het ministerie van VWS had ons dat geadviseerd; op het moment dat het wetsvoorstel om de OG op te nemen in de BIG gaat ook het daarbij behorende tuchtrecht voor de OG in werking. Dan moeten er ook vertegenwoordigers van dit deel van onze beroepsgroep oproepbaar zijn voor zittingen van regionale tuchtcolleges en, mocht de aanklager of verdediger in beroep gaan, bij het Centraal Tuchtcollege. We zijn ruim op tijd om, via het Centraal Tuchtcollege, de regionale tuchtcolleges te informeren en de vraag te laten uitzetten. Daarmee is weer een stap gezet in het traject OG in de BIG. Verder spraken we over zaken als ‘Wanneer maak je een zaak openbaar? En waarom niet eerder?’ en ‘Wat kunnen beroepsverenigingen betekenen voor onderlinge uitwisseling van leden van de tuchtcolleges?’. Al met al een verrijkend gesprek, dat meteen weer zijn vertaling zal krijgen naar ons verenigingstuchtrecht, waarover bestuur en Colleges komende week spreken.

Het bestuur stelde dinsdagavond o.a. het jaarplan, de begroting en de contributie voor 2016 vast. En daarmee kan de formele voorbereiding van de Algemene Ledenvergadering op 10 december weer verder. Ook ondertekende het bestuur de gezamenlijke intentieverklaring van de NVO en de FGzPt om de opleiding tot OG in te bedden in de FGzPt zodra opname van de OG in de BIG een feit is. Dat was nóg een stap in het traject OG in de BIG.

Donderdag bezocht ik op uitnodiging van de VGCT, de vereniging voor cognitieve gedragstherapie, hun imposante jaarcongres. ’s Middags trok de derde en laatste hot topic lezing, deze keer over ‘jong en depressief’ een volle zaal in Cultureel Centrum Rasa. De hot topic lezingen over actuele pedagogische vraagstukken zijn een initiatief van de NVO het NJI, het Trimbosinstituut, de Universiteit Utrecht en het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en worden in 2016 gecontinueerd.

Afgelopen week werden we benaderd door het NCRV-programma De Monitor over werkervaringsplaatsen. Hun website citeert nu een tekstje van orthopedagogen en de NVO. De komende weken zullen we uw hulp nodig hebben om voor een uitzending informatie bij u op te halen over het fenomeen werkervaringsplaatsen. Wordt vervolgd.

Vergeet u niet om u aan de melden voor onze Algemene Ledenvergadering op 10 december. U kunt zich aanmelden via onze website.

Tot volgende week,
M