Beroepscode en tuchtrecht Overig

Worden er vaker klachten ingediend tegen orthopedagogen met een eigen praktijk versus orthopedagogen die in een grote instelling werken?

Hier zijn geen overduidelijke trends in te zien. Er is wel een trend te zien in soort klachten. Veel klachten hebben betrekking op ‘toestemming’. Bijvoorbeeld gegevensuitwisseling zonder toestemming van de betreffende cliënt en/of diens wettelijke vertegenwoordigers.