Beroepscode en tuchtrecht Overig

Wetswijziging 01-01-2023: Erkenner krijgt automatisch ouderlijk gezag, samen met de moeder

Vanaf 1 januari 2023 verandert het verkrijgen van gezag. De nieuwe wet speelt in op het feit dat bijna de helft van de kinderen geboren wordt uit ouders die niet getrouwd zijn en geen geregistreerd partnerschap hebben. Voor deze ouders wordt het gemakkelijker om samen het gezag te krijgen over de kinderen. Wat betekent dit nu voor de praktijk van de (ortho)pedagoog?

Kinderen geboren vóór 2023

Geen wijzigingen t.a.v. de gezagsregels. > Meer informatie over gezag 

Kinderen geboren op of na 01-01-2023

De hoofdregel is dat de erkenner, door de erkenning, automatisch samen met de moeder het gezag over het kind krijgt. Erkenning van het kind op het gemeentehuis is voldoende. Er gelden enkele uitzonderingen. > Meer informatie (achter de inlog) 

Inschrijving van het gezamenlijk gezag in het gezagsregister is dus niet langer nodig. Zo worden ouders die niet zijn getrouwd en geen geregistreerd partnerschap hebben, gelijkgesteld met de ouders die dat wel zijn. In het gezagsregister zijn voor kinderen geboren op of na 01-01-2023 dus enkel de besluiten genomen door de rechter terug te vinden. Bijvoorbeeld het besluit tot eenhoofdig gezag.

De wetswijziging heeft geen terugwerkende kracht. Dat betekent dus dat er in een gezin twee regimes kunnen gelden:

  • een kind geboren vóór 01-01-2023 valt onder de oude regels
  • een broertje of zusje geboren op of na 01-01-2023 valt onder de nieuwe regels

Bepalend wordt dus de vraag ‘wanneer is het kind geboren?’