jaar NVO
Kwaliteitsregister Basis-Orthopedagoog Deskundigheidsbevordering

Welk niet-geaccrediteerd onderwijs kan ik meetellen?

In totaal moeten er minimaal 40 punten scholing worden behaald. Daarvan moeten er minimaal 20 punten geaccrediteerd zijn.

Daarnaast kunt u -optioneel- ook niet-geaccrediteerd onderwijs opvoeren. Dit onderwijs moet op (post-)academisch niveau zijn en inhoudelijk relevant voor de beroepsgroep. U toont dit aan door in uw dossier een duidelijk programma van dit onderwijs bij te voegen -naast een certificaat- waaruit blijkt:

  • dat de docenten van academisch niveau zijn
    de kwalificaties/registraties/opleidingsachtergrond van de docent moet worden vermeld
  • dat de doelgroep academisch is
  • wat het aantal contacturen is
  • welke onderwerpen worden behandeld en op welke wijze

HBO-scholingen kunt u niet opvoeren voor uw herregistratie. U kunt van deze scholingen alleen de inhoudelijke contacturen meetellen (lunchpauzes en zelfstudie tellen niet mee).