jaar NVO
Kwaliteitsregister Orthopedagoog-Generalist Registratie

Wat is het verschil tussen de aanmelding voor de NVO Orthopedagoog-Generalist en de definitieve aanvraag voor de registratie?

Wanneer u wilt beginnen met het registratietraject doet u de aanmelding. 

De aanmelding bestaat uit het studieplan dat u ter beoordeling aan de Commissie Generalist voorlegt. Het vooraf laten beoordelen van het studieplan is om te voorkomen dat achteraf blijkt dat bepaalde onderdelen niet voldoen aan de eisen. Leden met een goedgekeurd studieplan hebben de zekerheid dat hun traject zal leiden tot registratie.

Na afloop van het registratietraject wordt beoordeeld of de onderdelen uit het goedgekeurde studieplan inderdaad conform studieplan zijn voltooid.