jaar NVO
Kwaliteitsregister Orthopedagoog-Generalist Herregistratie

Wat is er gewijzigd in de herziene regeling van 2017?

Naar aanleiding van een evaluatie van de herregistratieregeling en -werkwijze wordt de herregistratieregeling OG herzien per 1 januari 2017. De eisen zijn niet gewijzigd: 120 punten deskundigheidsbevordering en 2500 uur werkervaring.

Wijzigingen zijn:

  • Bij 'het geven van cursussen, niet zijnde reguliere onderwijstaak' kunt u vanaf 2017 in plaats van 25% uur van de contacturen, 100% van de contacturen meetellen als voorbereidingstijd. Dus bijv. wanneer u een workshop geeft van 4 contacturen, dan kunt u hierbij 4 uur voorbereiding opvoeren, dus in totaal 8 uur.
  • 'Actieve deelname aan organen binnen de beroepsvereniging' kan alleen nog worden opgevoerd als het gaat om activiteiten binnen de NVO.
  • De Kinder -en Jeugdpsycholoog Specialist NIP valt niet meer onder de specialisten (zie art 9).
  • Supervisie geven telt mee als het om minimaal academisch opgeleide gedragswetenschappers gaat.