jaar NVO
Kwaliteitsregister Orthopedagoog-Generalist Registratie

Wat is een praktijkopdracht?

Een praktijkopdracht bestaat uit een apart ‘project’ (bv. publicatie, artikel/geven van een workshop/ontwikkelen van een product) dat buiten de reguliere werkzaamheden valt, die u bij Werkervaring opvoert. U mag deze uren niet dubbel meetellen! 

U stuurt ter beoordeling een omschrijving van deze werkzaamheden aan de commissie met vermelding van het aantal uren en de periode waarin deze plaatsvindt.