Beroepscode en tuchtrecht Dossier en rapportage

Wat gebeurt er als een cliënt een klacht indient, waarvan het dossier inmiddels is vernietigd?

Het tuchtcollege beoordeelt hoe u als professional uw handelen kan verantwoorden. Klager moet de klacht onderbouwen. 

Een klacht kan dus wel behandeld worden, ook al is het dossier inmiddels vernietigd. Het tuchtcollege zal oordelen op basis van de overgelegde stukken, hetgeen tijdens een hoorzitting naar voren is gekomen en op basis van hetgeen uit een mogelijk eigen onderzoek van het College naar voren komt.