Beroepscode en tuchtrecht Toestemming

Wat doe je als één ouder het kind aanmeldt voor hulp en samen met het kind verschijnt voor het intakegesprek?

Eén ouder verschijnt op het intakegesprek met een kind/jeugdige. Mag je de intake dan uitvoeren? Ook als er een andere ouder met gezag is?

Van belang is dat de pedagoog weet wie gezag heeft en daarmee wie toestemming kan geven voor hulp, zoals onderzoek, begeleiding of behandeling. In veel organisaties wordt de aanmelding niet afgehandeld door de pedagoog, maar door de administratie. Van belang is dat die medewerkers ook kijken naar de gezagssituatie, zodat de pedagoog weet wie zijn gesprekspartners zijn voor de intake. Het komt echter voor dat de gezagssituatie bij aanmelding nog niet helder is. Mag er dan geen intakegesprek worden gevoerd?

Het is vaste tuchtrechtjurisprudentie, dat het intakegesprek het laatste moment is om de gezagssituatie helder te krijgen. Je mag dus een intakegesprek voeren, met degenen die aanwezig zijn, dus ook met het kind/de jeugdige. Het intakegesprek heeft dan mede als doel om de gezagsvraag helder te krijgen en de contactgegevens te verkrijgen van de andere ouder met gezag.

Er mag nog niet gestart worden met het afnemen van testen of het inzetten van begeleiding of behandeling. Dat kan pas als duidelijk is wie het gezag heeft en als diegene(n) geïnformeerd toestemming daarvoor hebben gegeven.

Is er een intakegesprek gepland met beide ouders met gezag (en het kind/de jeugdige) en verschijnt één van beide ouders niet? Ook dan mag je met de aanwezige ouder (en het kind/de jeugdige) de intake doen.