Beroepscode en tuchtrecht Overig

Wat als samenwerking met ouders op school niet goed gaat?

Wat als ouders en school het niet eens zijn over wat er nodig is om passend onderwijs te bieden voor een kind/jeugdige? Hoe kom je dan toch tot elkaar zonder in klachtprocedures te verzanden? Wat kan de orthopedagoog werkzaam bij de school of het samenwerkingsverband daarin betekenen?

Als orthopedagoog ben je niet altijd degene die in de lead is bij contacten met ouders en verantwoordelijk is voor het realiseren van passend onderwijs. Het is daarom afhankelijk van de positie, taak en rol welke actie passend is. Ook al heb je niet de lead, ook dan kun je signaleren als iets niet goed lijkt te gaan en kun je je collega of leidinggevenden tips geven.

Hoe past dat nu binnen de NVO beroepscode? In artikel over Professionele en maatschappelijke verantwoordelijkheid staat in lid 2 het volgende:

De pedagoog die in het kader van zijn professioneel handelen weet heeft van een handelwijze of een situatie die bedreigend of schadelijk kan zijn voor een cliënt, of voor een lid van het cliëntsysteem, doet datgene wat ter afwending van deze bedreiging wenselijk is en wat past bij de omstandigheden en zijn professionele verantwoordelijkheid, ongeacht of de pedagoog zelf rechtstreeks met deze cliënt of het lid van het cliëntsysteem bemoeienis heeft.

Juist als de dingen niet soepel lopen in de samenwerking, is het van belang geen stappen of instrumenten onbenut te laten. Een instrument wat hierbij behulpzaam kan zijn is de zgn. escalatieladder. Mochten leerling, ouder en school er niet uitkomen, ook niet nadat het schoolbestuur is ingestapt, dan kunnen de stappen van de escalatieladder worden gevolgd. Een voorbeeld van de escalatieladder is opgenomen in de recent verschenen beleidsnotitie van het Ministerie van OCW (p. 38). Hier staan de verschillende fases opgenomen en de verschillende partijen die mogelijk behulpzaam kunnen zijn, zoals het oudersteunpunt bij het SWV, het samenwerkingsverband, onderwijs(zorg)consulenten of een doorbraakaanpak met een procesregisseur. Niet al deze partijen en werkwijzen zijn er al in alle regio’s. En ouders weten vaak niet van de mogelijkheden die er beschikbaar zijn voor ondersteuning om uit een impasse met school te komen. Afhankelijk van je rol kan het zijn dat jij ouders hierover informeert, maar eerder zal het zijn dat je je verantwoordelijke collega informeert over mogelijkheden die wellicht nog niet zijn benut.