Beroepscode en tuchtrecht Overig

Wat als een ouder aangeeft dat de andere ouder met gezag ‘uit beeld is’?

Als een ouder met gezag vertelt dat de andere ouder met gezag ‘uit beeld is’, dan is het altijd goed om na te gaan wat dit daadwerkelijk betekent. Goed ook om u te realiseren dat het in de praktijk voorkomt dat de ouder die ‘uit beeld is’ elke 14 dagen omgang heeft met de kinderen of dat er onlangs een rechtszaak is geweest waarbij beide ouders partij waren. 

Onderzoeksplicht van de pedagoog

De pedagoog heeft dan ook een onderzoeksplicht. Die plicht houdt in dat u door moet vragen, zodat u helder krijgt wat ‘uit beeld zijn’ betekent en of er echt geen contactgegevens van de andere ouder zijn.

Toestemming van beide ouders met gezag

Van belang is om de ouder uit te leggen dat contact leggen met de andere ouder noodzakelijk is, omdat toestemming van beide ouders met gezag vereist is voor het verlenen van hulp (art 5 NVO beroepscode). 

Ook kan het helpen om uit te leggen dat de pedagoog zelf contact moet leggen met de andere ouder vanwege het principe van gelijkwaardigheid van ouders (art 6 NVO beroepscode).

Wat houdt 'uit beeld zijn' in?

Vragen die u kunt stellen om duidelijker te krijgen wat ‘uit beeld zijn’ betekent, zijn bijvoorbeeld:

  • Is er een telefoonnummer of emailadres?
  • Geen contact? ook niet met de kinderen? hoe lang al?
  • Is er nog contact met de ouders van de andere ouder? En hebben zij wellicht nog contactgegeven van de ouder?
  • Ontvangt de ouder kinder en/of partneralimentatie?
  • Lopen er nog juridische procedures?

NB: Dit zijn vragen die de pedagoog stelt aan de ouder met de hulpvraag. De onderzoeksplicht vereist niet dat de pedagoog zélf contact opneemt met familieleden om te pogen contactgegevens te achterhalen.

De conclusie van deze vragen kan zijn dat de andere ouder inderdaad uit beeld is, in die zin dat er geen contactgegevens te achterhalen zijn. Van belang is dan dat de pedagoog in het dossier vastlegt welke acties hij heeft ondernomen om contactgegevens te achterhalen. Zo kan de pedagoog aantonen dat er zorgvuldig is gewerkt. Ook voor de situatie dat de andere ouder op enig moment zich toch nog meldt. 

Stel, de pedagoog constateert dat een ouder daadwerkelijk uit beeld is en er geen toestemming kan worden gevraagd. In bepaalde situaties is hulp dan toch mogelijk.

Voor meer informatie over de mogelijkheden zie de Wegwijzer zorgvuldig handelen bij toestemming voor jeugdhulp (achter de login).