Beroepscode en tuchtrecht Toestemming

Wat als een cliënt 16 jaar wordt tijdens een lopende behandeling?

Moet er opnieuw toestemming worden gevraagd voor de behandeling? En wat betekent dit voor informatie aan ouders?

Als een jeugdige tijdens een lopende behandeling 16 jaar wordt, dan hoeft er niet opnieuw toestemming worden gevraagd voor de behandeling. De jeugdige heeft immers al toestemming gegeven toen deze de leeftijd 12-16 jaar had. Die toestemming blijft gewoon geldig.

Wijzigt de behandeling? Dan is toestemming nodig van de 16-jarige. Betreft de wijziging tevens de verblijfplaats van de jeugdige? Dan is voor de wijziging van de verblijfplaats toestemming nodig van de ouders met gezag, zie: https://www.nvo.nl/veelgestelde-vragen/beslist-een-16-jarige-zelfstandig-over-diens-verblijfplaats.

Als een jeugdige 16 jaar wordt wijzigt de informatiepositie van ouders met gezag. Ze hebben dan geen eigen wettelijke recht meer op informatie over de behandeling van hun kind en ook geen dossierrechten. Het is van belang alle partijen daar tijdig over te informeren. Dan kunnen ook afspraken gemaakt worden over informatie aan en betrokkenheid van ouders. Als ouders bijvoorbeeld nauw betrokken zijn bij de behandeling kan dan formeel geregeld worden dat die betrokkenheid blijft (met toestemming van de jeugdige), zie: https://www.nvo.nl/veelgestelde-vragen/ouders-willen-inzage-in-dossier-van-16-jarige-zoon-mag-dat.

Wil de jeugdige niet dat ouders worden geïnformeerd, dan is dat een wens die moet worden gehonoreerd. Tenzij er dringende redenen zijn om ouders zonder toestemming toch te informeren op basis van een conflict van plichten afweging, zie: https://www.nvo.nl/veelgestelde-vragen/hoe-deel-je-zorgvuldig-informatie-op-basis-van-een-conflict-van-plichten. Zoals het geval kan zijn bij suïcidaliteit van een jeugdige, zie: https://www.nvo.nl/veelgestelde-vragen/ouders-altijd-informeren-over-suicidaliteit-16-jarige.

Ook daarom is het goed tijdig over deze situatie te spreken, zodat de rechten en positie van iedereen helder is.