jaar NVO
Kwaliteitsregister Orthopedagoog-Generalist Werkervaring

Waarom moet ik bij de uiteindelijke aanvraag opnieuw een werkgeversverklaring toesturen?

Wanneer u het opleidingstraject heeft afgerond wordt door de commissie bekeken of u voor alle onderdelen aan de eisen voor registratie heeft voldaan. Met de nieuwe -recent ondertekende- werkgeversverklaring kunt u aantonen dat u de benodigde werkervaring heeft opgedaan.