jaar NVO
Kwaliteitsregister Orthopedagoog-Generalist Werkervaring

Waaraan moeten mijn werkzaamheden voor het taakgebied behandeling (minimaal 930 uur) voldoen?

De werkzaamheden moeten gericht zijn op systematische behandelingsplanning; actief ontwerpen, volgen en bijstellen van een plan. Het uitsluitend bespreken van handelingsplannen is niet toereikend.